Mori Riyo~viwiki

Gia nhập ngày 2 tháng 6 năm 2007
n
n (</BIG>)
|Hoa hậu Thiếu niên Hoa Kỳ=[[Katie Blair]]
}}
Thành viên này không biết đọc hay viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Cần trợ giúp. 印本
恆通
他山
中文
-->
<BIGfont color=red><BIGB>Thành viên này không biết đọc hay viết - Cần trợTiếng giúp.Việt
- Cần trợ giúp !
</BIG></BIG></BIGB></font>
 
I am not a Vietnamese person, but I like to read and write articles about beautiful contest winners. I hope 1 day can write an article about &quot;Hoa hậu Việt Nam&quot;.
93

lần sửa đổi