Khác biệt giữa các bản “Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (Hoa Kỳ)”

(→‎Cơ cấu tổ chức: Sửa chính tả)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Ngày 21 tháng 4 năm 2005, giám đốc CDC, tiến sĩ Julie Gerberding đã công bố chính thức cơ cấu tái tổ chức của CDC nhằm "chống lại những mối đe dọa tới sức khỏe ở thế kỷ 10". Việc tái cơ cấu này đã đưa ra cơ cấu như sau:
 
Kể từ tháng 8 năm 2019, các CIO là:
Cơ quan điều phối sức khỏe môi trường và phòng chống chấn thương (CCEHIP)
Trung tâm quốc gia về sức khỏe môi trường (NCEH)
Cơ quan phòng chống và đăng ký chất độc
Trung tâm quốc gia phòng chống và kiểm soát chấn thương (NCIPC)
Cơ quan điều phối thông tin y tế (CCHIS)
Trung tâm quốc gia về tiếp thị sức khỏe (NCHM)
Trung tâm quốc gia về thống kê y tế (NCHS)
Trung tâm quốc gia về thống kê y tế công cộng (NCPHI)
 
* Giám đốc
Coordinating Center for Health Promotion (CCHP)
** Phó hiệu trưởng
National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (NCCDPHP)
*** Phó Giám đốc - Dịch vụ Y tế Công cộng và Khoa học Thực hiện
Coordinating Center for Infectious Diseases (CCID)
**** Văn phòng dân tộc thiểu số và công bằng y tế
National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD)
**** Trung tâm sức khỏe toàn cầu
National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention (NCHHSTP)
**** Trung tâm chuẩn bị và ứng phó
National Center for Zoonotic, Vector-Borne and Enteric Diseases (NCZVED)
**** Trung tâm hỗ trợ nhà nước, bộ lạc, địa phương và lãnh thổ
National Center for Preparedness, Detection and Control of Infectious Diseases (NCPDCID)
*** Phó Giám đốc - Khoa học và Giám sát Y tế Công cộng
Coordinating Office for Global Health (COGH)
**** Văn phòng Khoa học
Coordinating Office for Terrorism Preparedness and Emergency Response (COTPER)
**** Văn phòng Khoa học và An toàn Phòng thí nghiệm
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
**** Trung tâm giám sát, dịch tễ và dịch vụ phòng thí nghiệm
The CDC Foundation operates independently from CDC as a private, nonprofit 501(c)(3) organization incorporated in the State of Georgia. The creation of the Foundation was authorized by section 399F of the Public Health Service Act to support the mission of CDC in partnership with the private sector, including organizations, foundations, businesses, educational groups, and individuals.
**** [[Trung tâm quốc gia về thống kê y tế (NCHS)quốc gia]]
*** Phó giám đốc - Bệnh không truyền nhiễm
**** Trung tâm quốc gia về khuyết tật bẩm sinh và khuyết tật phát triển
**** Trung tâm quốc gia về phòng chống bệnh kiểmmãn tính và soáttăng chấncường thươngsức (NCIPC)khỏe
**** Trung tâm Sức khỏe Môi trường Quốc gia và [[Cơ quan Đăng ký Chất độc và Đăng ký Bệnh]]
**** [[Trung tâm phòng chống thương tích quốc gia]
*** Phó giám đốc - Bệnh truyền nhiễm
**** [[Trung tâm quốc gia về tiếptiêm chủng thị sứcbệnh khỏe (NCHM)hấp]]
**** Trung tâm quốc gia về các bệnh truyền nhiễm mới nổi và bệnh Zoonotic (bao gồm Bộ phận Di cư và Kiểm dịch Toàn cầu, nơi ban hành các lệnh [[cách ly]]
**** [[Trung tâm quốc gia phòng chống HIV / AIDS, viêm gan virut, STD và phòng chống lao]]
*** [[Viện An toàn và Sức khỏe Nghề Nghiệp Quốc Gia]]
** Văn phòng Giám đốc
*** Chánh văn phòng
*** Giám đốc điều hành
**** Phòng nhân sự
**** Phòng tài chính
**** Văn phòng Quản lý An toàn, An ninh và Tài sản
**** Văn phòng Giám đốc Thông tin
*** Giám đốc y tế
*** Văn phòng CDC Washington
*** Văn phòng cơ hội việc làm bình đẳng
*** Phó giám đốc - Truyền thông
*** Phó Giám đốc - Phòng thí nghiệm Khoa học và An toàn
*** Phó Giám đốc - Chính sách và Chiến lược
 
Văn phòng Chuẩn bị Y tế Công cộng đã được tạo ra trong các cuộc tấn công bệnh than năm 2001 ngay sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Mục đích của nó là phối hợp giữa chính phủ để đối phó với một loạt các mối đe dọa khủng bố sinh học.<ref>{{Cite news|url=https://www.nytimes.com/2002/05/05/politics/bioterrorism-office-gets-a-new-director.html|title=Bioterrorism Office Gets a New Director|last=|first=|date=2002-05-02|work=The New York Times|access-date=2018-10-17}}</ref>
 
== Chú thích ==
Người dùng vô danh