Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Hiến Công”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Tần Trung Hiến Công [[Khang Lý Thoát Thoát]] đời [[nhà Nguyên]]
*Triệu Trung Hiến Công [[Điền Trung Lương]] đời nhà Nguyên
*Việt Nam Hậu Lê triều Hưng Trung Hiến Công [[Nguyễn Kim]] (có các thụy hiệu khác như: [[Tĩnh Công]], [[Tĩnh Vương]] và [[Tĩnh Đế]])
*Trung Hiến Công là thụy hiệu do [[Triều Tiên Cao Tông]] truy tặng cho [[Mẫn Khuê Kiểu]], một ngoại thích quyền thần, anh họ của [[Hoàng hậu Minh Thành]] [[nhà Triều Tiên]].
*Nghị Trung Hiến Công [[Nguyễn Phúc Mân]] đời [[nhà Nguyễn]] (trước đó thụy hiệu là Sa Phụ Trung Dũng Công hoặc Sa Phụ [[Trung Liệt Công]], sau được vua [[Minh Mạng]] cải thuỵ hiệu và tước hiệu thành An Biên [[Trung Hoài Vương|Trung Hoài quận vương]])
Người dùng vô danh