Khác biệt giữa các bản “Đại dịch COVID-19 tại Gambia”

Trang mới: “{{Thảm họa đang xảy ra|event=dịch bệnh|date=tháng 3 năm 2020}} {{Infobox pandemic | name = Đại dịch COVID-19 năm 2020 tại Gambia | map1 = |…”
(Trang mới: “{{Thảm họa đang xảy ra|event=dịch bệnh|date=tháng 3 năm 2020}} {{Infobox pandemic | name = Đại dịch COVID-19 năm 2020 tại Gambia | map1 = |…”)
(Không có sự khác biệt)