Khác biệt giữa các bản “Đại dịch COVID-19 tại Seychelles”

không có tóm lược sửa đổi
| location = [[Seychelles]]
| first_case = [[Đảo Perseverance, Seychelles|Đảo Perseverance]]
| arrival_date = 14 tháng 3 năm 2020 ({{age in years, months and days|2020|03|14}})
| origin = [[Ý]]
| recovery_cases = 0