Khác biệt giữa các bản “Thiên long bát bộ”

n
 
=== Cô Tô Mộ Dung Gia ===
* Là thế gia võ lâm, một hoàng tộc thất thế lưu vong nhiều đời, dân tộc Tiên Ty nước [[Đại yênYên]], ngụ cư ở Yến Tử ổ vùng Cô Tô Thái Hồ ở Giang Nam, luôn tích trữ của cải nhân lực, lấy lòng võ Lâm, gây mâu thuẫn các nước để mưu phản hòng chiếm cứ giang sơn
* Trang Chủ: Mộ Dung Bác, Mộ Dung Phục
* Môn Hạ: Đặng Bách Xuyên, Công Dã Càn, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác, A Châu, A Bích...