Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|stat_year1=184
|stat_area1=
|stat_pop1=12.100000.000
|stat_year2=227
|stat_area2=
|stat_pop2=12.300500.000
|stat_year3=285
|stat_area3=
|stat_pop3=6001.800.000
| stat_year4=420
| stat_pop4=12.000.000
|footnotes =
|today = {{Flag|Việt Nam}}<br />{{Flag|Trung Quốc}}