Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 2601:204:E37F:FFF1:A09F:B68:412D:216C (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2601:204:E37F:FFF1:58EA:3712:9F76:C358
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi của 2601:204:E37F:FFF1:A09F:B68:412D:216C (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của 2601:204:E37F:FFF1:58EA:3712:9F76:C358)
Thẻ: Lùi tất cả
|stat_year1=184
|stat_area1=
|stat_pop1=21.000100.000
|stat_year2=227
|stat_area2=
|stat_pop2=21.500300.000
|stat_year3=285
|stat_area3=
|stat_pop3=1.800600.000
| stat_year4=420
| stat_pop4=21.000.000
|footnotes =
|today = {{Flag|Việt Nam}}<br />{{Flag|Trung Quốc}}