Khác biệt giữa các bản “Diên Hi công lược”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|'''Trữ Tú cung'''<br>(儲秀宮))<br>'''A Ca điện'''<br>(阿哥殿)
| align='left' |<small>'''Hoàng thập nhất tử''' (皇十一子) </small>
Con trai thứ mười một của Càn Long, mẹ là Gia phi Kim thị. Tính tình keo kiệt, bủn xỉn nên không được Càn Long yêu thích. Nhờ sinh được Vĩnh Tinh mà Tiểu Gia tần được tấn phong làm Gia phi.
|-
|'''[[Tôn Ngạo]]'''