Khác biệt giữa các bản “Đại dịch COVID-19 tại New Zealand”

không có tóm lược sửa đổi
{{Thảm họa đang xảy ra|event=dịch bệnh|date=tháng 2 năm 2020}}
{{Chính|Dịch COVID-19|Dịch COVID-19 theo quốc gia và vùng lãnh thổ}}
{{Hộp thông tin đại dịch|website
| location = [[New Zealand]]
| suspected_cases = 2<ref name="MOH">{{cite web |title=COVID-19 - 7th and 8th Cases – Overseas Links |url=https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases/covid-19-7th-and-8th-cases-overseas-links |publisher=[[MinistryBộ ofY Healthtế (New Zealand)|MinistryBộ ofY Healthtế]] |accessdate=15 March 2020 |date=15 March 2020}}</ref>
| confirmed_cases = 828<ref name="28 cases" />
| deaths = 0
| recovery_cases = 1<ref name="recovery">{{cite news |last=Henry |first=Dubby |title=Coronavirus: What we know about NZ's eight Covid-19 cases |url=https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12316883 |publisher=[[New Zealand Herald]] |accessdate=16 March 2020 |date=16 March 2020}}</ref>
| origin = [[Vũ Hán]], [[Hồ Bắc]], [[Trung Quốc]]
| arrival_date = 26 tháng 2 năm 2020<br />({{Ageage in years, months, weeks and days|month1=2020|02|day1=26|year1=2020|month2=03|day2=16|year2=2020}})
| first_case =
| virus_strain = [[SARS-CoV-2]]
| legend2 =
| map2 =
| legend1 = {{center|Bản đồ các khu vực đã xác nhận (màu đỏ) hoặc nghi ngờ (màu xanh) nhiễm COVID-19 (tính đến ngày 1619 tháng 3 năm 2020)}}
| map1 = COVID-19 Outbreak Cases in New Zealand.svg
| total_ili =
== Dòng thời gian ==
 
=== Tháng 1/ năm 2020 ===
Vào ngày 28 tháng 1, Bộ Y tế đã thành lập Trung tâm Điều phối Y tế Quốc gia (NHCC) để đối phó với dịch bệnh.<ref>{{Chú thích báo|url=https://www.health.govt.nz/news-media/news-items/novel-coronovirus-update-27th-january-2020|title=Novel coronovirus update|date=27 January 2020|access-date=28 January 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200128053944/https://www.health.govt.nz/news-media/news-items/novel-coronovirus-update-27th-january-2020|archive-date=28 January 2020}}</ref> Lệnh truyền bệnh và đáng chú ý đã được ban hành để có hiệu lực từ ngày 30 tháng 1,<ref>{{Chú thích báo|url=https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12304015|title=Coronavirus: Health officials now have the power to quarantine anyone infected|date=28 January 2020|access-date=28 January 2020|archive-url=https://web.archive.org/web/20200128131058/https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12304015|archive-date=28 January 2020}}</ref> yêu cầu các học viên y tế báo cáo bất kỳ trường hợp nghi ngờ nào theo ''Đạo luật Y tế 1956''.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.legislation.govt.nz/act/public/1956/0065/latest/whole.html#DLM308729|tựa đề=Health Act 1956 No 65 (as at 30 January 2020) – Schedule 1, Section B|website=Pháp luật New Zealand Legislation|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20200223220623/http://www.legislation.govt.nz/act/public/1956/0065/latest/whole.html|ngày lưu trữ=28 January 2020|ngày truy cập=28 January 2020}}</ref>
 
=== Tháng 2 năm 2020 ===
Vào ngày 4 tháng 3, một phụ nữ New Zealand ở độ tuổi 30 đã trở về từ [[Bắc Ý|miền bắc Italy]] vào ngày 25 tháng 2 đã được xác nhận là trường hợp thứ hai của virus ở New Zealand.<ref>{{Chú thích báo|url=https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases/second-case-covid-19-confirmed-nz|title=Second Case of COVID-19 Confirmed in NZ|date=4 March 2020|access-date=4 March 2020}}</ref> Cô đã bay đến Auckland qua [[Singapore]], và sau đó bắt các chuyến bay nội địa đến và đi từ Palmerston North vào ngày 2 tháng 3.<ref name="DomPost4March">{{Chú thích báo|url=https://www.stuff.co.nz/dominion-post/news/wellington/119994409/coronavirus-second-confirmed-new-zealand-case|title=Coronavirus: Second confirmed NZ case in Auckland, patient took multiple Air NZ flights|last=Hunt|first=Tom|date=4 March 2020|access-date=5 March 2020|last2=Wiltshire|first2=Laura|last3=Williams|first3=Katarina}}</ref> Đối tác của cô cũng hiển thị các triệu chứng của virus, và được xác nhận là trường hợp thứ tư vào ngày 6 tháng 3.<ref name="DomPost4March" /><ref>{{Chú thích báo|url=https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases/fourth-case-covid-19-confirmed-new-zealand|title=Fourth case of COVID-19 confirmed in New Zealand|date=6 March 2020|access-date=6 March 2020}}</ref>
 
Vào ngày 5 tháng 3, trường hợp thứ ba được xác nhận ở New Zealand và trường hợp truyền bệnh địa phương đầu tiên đã được báo cáo. Một người đàn ông Auckland ở độ tuổi 40 đã bị nhiễm COVID-19 bởi một thành viên gia đình đã trở về từ Iran vào ngày 23 tháng 2.<ref>{{Chú thích báo|url=https://www.rnz.co.nz/news/national/410982/live-coronavirus-updates|title=Live: Coronavirus updates|date=5 March 2020|access-date=5 March 2020}}</ref> Ba thành viên khác trong gia đình anh trước đây không khỏe. Hai thành viên gia đình đã đến New Zealand từ Iran vào ngày 23 tháng 2.<ref>{{Chú thích báo|url=https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases/third-case-covid-19-confirmed-new-zealand|title=Third case of COVID-19 confirmed in New Zealand|date=5 March 2020|access-date=13 March 2020|publisher=MinistryBộ ofY Healthtế}}</ref> Vào ngày 7 tháng 3, một trường hợp thứ năm đã được công bố, một phụ nữ ở độ tuổi 40 là đối tác của vụ án thứ ba.<ref>{{Chú thích báo|url=https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases/fifth-case-covid-19-fits-pattern-previous-case|title=Fifth case of COVID-19 Fits Pattern of Previous Case|date=7 March 2020|access-date=13 March 2020|publisher=MinistryBộ ofY Healthtế}}</ref><ref>{{Chú thích báo|url=https://www.rnz.co.nz/news/national/411179/health-boss-announces-fifth-coronavirus-case-in-nz|title=Health boss announces fifth coronavirus case in NZ|date=5 March 2020|access-date=5 March 2020}}</ref> Một trong những thành viên gia đình đã trở về từ Iran là cha của trường hợp thứ ba, và được coi là một trường hợp có thể xảy ra.<ref name="MOH0309">{{Chú thích báo|url=https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases/no-new-cases-covid-19|title=No new cases of COVID-19|date=9 March 2020|access-date=13 March 2020|publisher=MinistryBộ ofY Healthtế}}</ref>
{{COVID-19 NZ}}
 
Vào ngày 5 tháng 3, trường hợp thứ ba được xác nhận ở New Zealand và trường hợp truyền bệnh địa phương đầu tiên đã được báo cáo. Một người đàn ông Auckland ở độ tuổi 40 đã bị nhiễm COVID-19 bởi một thành viên gia đình đã trở về từ Iran vào ngày 23 tháng 2.<ref>{{Chú thích báo|url=https://www.rnz.co.nz/news/national/410982/live-coronavirus-updates|title=Live: Coronavirus updates|date=5 March 2020|access-date=5 March 2020}}</ref> Ba thành viên khác trong gia đình anh trước đây không khỏe. Hai thành viên gia đình đã đến New Zealand từ Iran vào ngày 23 tháng 2.<ref>{{Chú thích báo|url=https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases/third-case-covid-19-confirmed-new-zealand|title=Third case of COVID-19 confirmed in New Zealand|date=5 March 2020|access-date=13 March 2020|publisher=Ministry of Health}}</ref> Vào ngày 7 tháng 3, một trường hợp thứ năm đã được công bố, một phụ nữ ở độ tuổi 40 là đối tác của vụ án thứ ba.<ref>{{Chú thích báo|url=https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases/fifth-case-covid-19-fits-pattern-previous-case|title=Fifth case of COVID-19 Fits Pattern of Previous Case|date=7 March 2020|access-date=13 March 2020|publisher=Ministry of Health}}</ref><ref>{{Chú thích báo|url=https://www.rnz.co.nz/news/national/411179/health-boss-announces-fifth-coronavirus-case-in-nz|title=Health boss announces fifth coronavirus case in NZ|date=5 March 2020|access-date=5 March 2020}}</ref> Một trong những thành viên gia đình đã trở về từ Iran là cha của trường hợp thứ ba, và được coi là một trường hợp có thể xảy ra.<ref name="MOH0309">{{Chú thích báo|url=https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases/no-new-cases-covid-19|title=No new cases of COVID-19|date=9 March 2020|access-date=13 March 2020|publisher=Ministry of Health}}</ref>
 
Vào ngày 6 tháng 3, Bộ Y tế cho biết tám người từ New Zealand đã là hành khách trên [[Đại dịch COVID-19 trên tàu du lịch#Grand Princess|chuyến du thuyền từ ngày 11-21 tháng 2]] của Grand Princess từ San Francisco đến Mexico và trở lại và có thể đã tiếp xúc với một trường hợp được xác nhận là COVID-19. Cả tám người đã trở về New Zealand.<ref>{{Chú thích báo|url=https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases/precautionary-warning-cdcp-relating-grand-princess|title=Precautionary warning from CDCP relating to the Grand Princess|date=6 March 2020|access-date=13 March 2020|publisher=MinistryBộ ofY Healthtế}}</ref> Một người là một phụ nữ ở độ tuổi 70, đang nằm viện vì bệnh hô hấp và đã được xuất viện và được coi là một trường hợp có thể xảy ra.<ref name="MOH0309" />
 
Vào ngày 13 tháng 3, trước lễ kỷ niệm một năm của vụ xả [[Vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo Christchurch|súng nhà thờ Hồi giáo]] ở thành [[Vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo Christchurch|phố Christchurch]] đã giết chết 51 người, một dịch vụ tưởng niệm quốc gia đã bị hủy bỏ vì lo ngại về virus này. Thủ tướng [[Jacinda Ardern]] nói rằng quyết định này là một quyết định thực tế, và nói thêm, "Chúng tôi rất buồn khi phải hủy bỏ nó, nhưng khi nhớ lại một thảm kịch khủng khiếp như vậy, chúng ta không nên tạo ra nguy cơ gây hại thêm nữa." Ngoài dịch vụ tưởng niệm, một lễ hội Auckland tôn vinh văn hóa Thái Bình Dương cũng bị hủy bỏ.<ref>https://www.theguardian.com/world/2020/mar/14/new-zealand-cancels-christchurch-attacks-memorial-due-to-coronavirus-fears</ref>
 
Vào ngày 14 tháng 3, một trường hợp được xác nhận thứ sáu đã được công bố, một người đàn ông Auckland ở độ tuổi 60, vừa trở về từ Hoa Kỳ. Anh tự cô lập.<ref>{{Chú thích báo|url=https://www.health.govt.nz/news-media/media-releases/covid-19-6th-case-overseas-link|title=COVID-19 6th Case – Overseas Link|date=14 March 2020|access-date=14 March 2020|publisher=MinistryBộ ofY Healthtế}}</ref>
 
Vào ngày 14 tháng 3, Ardern thông báo rằng, có hiệu lực từ 01:00 ngày 16 tháng 3, tất cả khách du lịch đến hoặc trở về New Zealand từ bên ngoài đất nước phải tự cách ly trong 14 ngày. Điều này áp dụng cho tất cả khách du lịch, ngay cả khi họ là công dân New Zealand, nhưng không bao gồm du lịch từ các đảo Thái Bình Dương trừ khi khách du lịch có triệu chứng. Ngoài ra, những hạn chế đã được đặt ra khi đi đến các đảo Thái Bình Dương từ New Zealand, cấm những người có dấu hiệu triệu chứng virus corona, cũng như tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân nhiễm virus corona. Tàu du lịch sẽ bị cấm cập cảng ở New Zealand cho đến ngày 30 tháng Sáu. Ardern mô tả những điều này là một trong những "hạn chế biên giới rộng nhất và khó khăn nhất của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới".<ref>{{Chú thích web|url=https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/120279430/coronavirus-prime-minister-updates-nz-on-covid19-outbreak|tựa đề=Coronavirus: Everyone coming to New Zealand must isolate for 14 days, Prime Minister Ardern says|website=Stuff|ngôn ngữ=en|ngày truy cập=2020-03-14}}</ref><ref>{{Chú thích báo|url=https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12316692|title=Coronavirus: Everyone travelling to NZ from overseas to self-isolate|date=2020-03-14|work=NZ Herald|access-date=2020-03-14|language=en-NZ|issn=1170-0777}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-health-advice-general-public/covid-19-novel-coronavirus-countries-and-areas-concern|tựa đề=COVID-19 (novel coronavirus) – Countries and areas of concern|website=MinistryBộ ofY Healthtế NZ|ngôn ngữ=en|ngày truy cập=2020-03-14}}</ref>
 
Vào ngày 15 tháng 3, hai trường hợp nữa đã được xác nhận, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở New Zealand lên tám. Trường hợp thứ bảy là một người đàn ông đi từ Úc đến Wellington. Trường hợp thứ tám là của một phụ nữ là du khách đến từ Đan Mạch đến Auckland qua Doha và sau đó là Christchurch, trước khi lái xe tới Queenstown, nơi cô bị bệnh và phải nhập viện.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/120289851/live-coronavirus-update-from-ministry-of-health|tựa đề=Coronavirus: Eighth case confirmed in New Zealand|website=Stuff|ngôn ngữ=en|ngày truy cập=2020-03-15}}</ref>
 
Vào ngày 17 tháng 3, 4 trường hợp nữa đã được xác nhận, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở New Zealand lên 12.<ref name="Stuff 12th case">{{cite news |last1=Sherwood |first1=Sam |title=Dunedin student 12th positive coronavirus case – high school to close |url=https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/120349877/dunedin-man-11th-positive-coronavirus-case |accessdate=17 March 2020 |work=[[Stuff (website)|Stuff]] |date=17 March 2020}}</ref> Các trường hợp thứ 9 và thứ 10 là một người đàn ông ở [[Wellington]] và cha anh, trở về từ [[Hoa Kỳ]]. Trường hợp thứ 11 là một người đàn ông từ [[Dunedin]], người đã trở về từ Đức.<ref>{{Cite news|url=https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/120336762/live-ministry-of-health-coronavirus-press-conference|title=Live: Eleven people have tested positive for coronavirus in NZ|work=[[Stuff (website)|Stuff]]|language=en|access-date=2020-03-17}}</ref><ref>{{cite news |last1=Henry |first1=Dubby |title=Coronavirus: What we know about NZ's 11 Covid-19 cases |url=https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12316883 |accessdate=17 March 2020 |work=[[New Zealand Herald]] |date=17 March 2020}}</ref> Trường hợp thứ 12 là một học sinh trung học Dunedin, con trai của trường hợp thứ 11.<ref name="Stuff 12th case" /><ref name="ODT 12th case">{{cite news |title=Pupil tests positive, school to close |url=https://www.odt.co.nz/news/dunedin/pupil-tests-positive-school-close |accessdate=17 March 2020 |work=[[Thời báo hằng ngày Otago]] |date=17 March 2020}}</ref>
 
Vào ngày 18 tháng 3, Bộ Y tế xác nhận rằng New Zealand có 8 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số lên 20. 4 trong số các trường hợp mới này là ở Auckland, 2 ở khu vực [[Waikato]], 1 ở [[Christchurch ]] và 1 tại [[Invercargill]].<ref name="Newshub 20 cases">{{cite news |last1=Ensor |first1=Jamie |title=Coronavirus: Eight new cases in New Zealand |url=https://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2020/03/coronavirus-eight-new-cases-in-new-zealand.html |accessdate=18 March 2020 |work=[[Newshub]] |date=18 March 2020}}</ref><ref>{{cite news |title=Coronavirus: Live Covid-19 updates in New Zealand and around the world |url=https://www.rnz.co.nz/news/covid-19/412008/coronavirus-live-covid-19-updates-in-new-zealand-and-around-the-world |accessdate=18 March 2020 |work=[[Radio New Zealand]] |date=18 March 2020}}</ref>
 
Vào ngày 19 tháng 3, Bộ Y tế đã xác nhận thêm 8 trường hợp mới nhiễm virus corona, nâng tổng số lên 28. Hai trong số các trường hợp mới là ở Auckland, hai ở Taranaki, hai ở Southland, một ở Northland và một ở Rotorua.<ref name="28 cases">{{Cite news|url=https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12318127|title=Watch live: Eight new cases of coronavirus in NZ - total now 28|date=2020-03-18|work=[[New Zealand Herald]]|access-date=2020-03-19|language=en-NZ|issn=1170-0777}}</ref><ref>{{cite news |title=Coronavirus update: Eight further cases of Covid-19 in New Zealand |url=https://www.rnz.co.nz/news/national/412132/coronavirus-update-eight-further-cases-of-covid-19-in-new-zealand |accessdate=19 March 2020 |work=[[Radio New Zealand]] |date=19 March 2020}}</ref>
 
== Xét nghiệm ==
Có mối quan tâm về xét nghiệm COVID-19 chỉ được trao cho những người đã quay trở lại với các triệu chứng từ các quốc gia bị ảnh hưởng hoặc những người đã tiếp xúc với một trường hợp được xác nhận.<ref>{{Chú thích báo|url=https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12313924|title=Coronavirus testing: Five questions answered|last=jamie.morton@nzherald.co.nz @Jamienzherald|first=Jamie Morton Science Reporter, NZ Herald|date=2020-03-05|work=NZ Herald|access-date=2020-03-14|language=en-NZ|issn=1170-0777}}</ref> Những người có triệu chứng không phù hợp với các loại này chưa được thử nghiệm.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.national.org.nz/coronavirus_tests_should_be_available_to_more_kiwis|tựa đề=Coronavirus tests should be available to more Kiwis|website=NZ National Party|ngôn ngữ=en|ngày truy cập=2020-03-14}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/120277695/coronavirus-auckland-mums-request-to-be-tested-for-virus-rejected|tựa đề=Coronavirus: Auckland mum's request to be tested for virus rejected|website=Stuff|ngôn ngữ=en|ngày truy cập=2020-03-14}}</ref>
 
Định nghĩa trường hợp của New Zealand để xét nghiệm COVID-19 từ ngày 14 tháng 3:<ref>{{Cite web|url=https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-novel-coronavirus-information-specific-audiences/covid-19-novel-coronavirus-resources-health-professionals/case-definition-covid-19-infection|title=Case definition of COVID-19 infection|website=Bộ Y tế NZ|language=en|access-date=2020-03-17}}</ref>
 
* triệu chứng (sốt và ho) và có tiền sử du lịch
* triệu chứng (sốt và ho) và tiếp xúc gần với một trường hợp được xác nhận
* nhân viên y tế bị [[viêm phổi]]
* người được điều trị trong đơn vị trường hợp chuyên sâu cho các bệnh hô hấp nặng
 
Đối với các trường hợp không phù hợp với định nghĩa trường hợp này, các bác sĩ được khuyến khích sử dụng phán đoán của chính họ xem có nên kiểm tra bệnh hay không.<ref>{{Cite web|url=https://www.newsroom.co.nz/2020/03/17/1086633?slug=pm-to-doctors-test-more-people-for-covid-19|title=PM to doctors: test more people for Covid-19|date=2020-03-17|website=Newsroom|language=en-AU|access-date=2020-03-17}}</ref>
 
== Phản ứng ==
 
Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, hãng hàng [[Air New Zealand|không]] quốc gia [[Air New Zealand]] tuyên bố rằng họ sẽ giảm 85% công suất đường dài và 30% nhân sự để đáp ứng với doanh thu giảm do sự bùng phát. Hãng đã đình chỉ các chuyến bay đến một số thành phố quốc tế lớn bao gồm [[San Francisco]], [[Houston]], [[Buenos Aires]], [[Vancouver]], [[Tokyo]], [[Honolulu]], [[Denpasar]] và [[Đài Bắc]] trong khoảng thời gian từ 30 tháng 3 đến 30 tháng 6 cũng như tuyến [[Luân Đôn|London]] &#x2013; [[Los Angeles]]. Ngoài ra, dung lượng mạng trong nước sẽ giảm trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, Air New Zealand sẽ duy trì đủ các chuyến bay ở nước ngoài để trả lại người New Zealand và người di tản.<ref>{{Chú thích báo|url=https://www.rnz.co.nz/news/covid-19/411826/coronavirus-air-nz-halts-share-trading-slashes-long-haul-flights|title=Coronavirus: Air NZ halts share trading, slashes long-haul flights|last=Pelletier|first=Nona|date=16 March 2020|work=[[Radio New Zealand]]|access-date=16 March 2020}}</ref><ref>{{Chú thích báo|url=https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/120300127/air-new-zealand-cuts-longhaul-capacity-by-85-per-cent|title=Air New Zealand cuts long-haul capacity by 85 per cent, 'dropping 30% of staff'|last=Edmunds|first=Susan|date=16 March 2020|work=[[Stuff.co.nz]]|access-date=16 March 2020}}</ref><ref>{{Chú thích báo|url=https://www.newshub.co.nz/home/travel/2020/03/air-new-zealand-to-lower-capacity-by-85-percent.html|title=Redundancies loom for Air New Zealand as it cuts capacity by 85 percent|last=Lake|first=Dan|date=16 March 2020|work=[[Newshub]]|access-date=16 March 2020}}</ref>
 
Vào ngày 16 tháng 3, [[Thủ tướng New Zealand|Thủ tướng]] [[Jacinda Ardern]] kêu gọi tạm dừng các cuộc tụ họp công cộng hơn 500 người và cảnh báo rằng dịch bệnh có thể dẫn đến suy thoái kinh tế lớn hơn [[khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008]].<ref>{{cite news |last1=Moir |first1=Jo |title=Coronavirus: Uncertainty over details of mass gatherings ban and stimulus package |url=https://www.rnz.co.nz/news/political/411898/coronavirus-uncertainty-over-details-of-mass-gatherings-ban-and-stimulus-package |accessdate=17 March 2020 |work=[[Radio New Zealand]] |date=16 March 2020}}</ref><ref>{{cite news |last1=Walls |first1=Jason |last2=Cheng |first2=Derek |title=Coronavirus: Gatherings of more than 500 people should be cancelled - Ardern |url=https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12317127 |accessdate=17 March 2020 |work=[[New Zealand Herald]] |date=16 March 2020}}</ref>
 
Vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, [[Bộ trưởng Bộ Y tế (New Zealand)|Bộ trưởng Y tế]] [[David Clark (chính trị gia New Zealand)|David Clark]] tuyên bố rằng Chính phủ sẽ trục xuất khách du lịch nước ngoài, những người không tuân theo các hạn chế tự cách ly.<ref>{{cite news |title=Coronavirus: David Clark vows to deport tourists flouting self-isolation requirements |url=https://www.rnz.co.nz/news/national/411918/coronavirus-david-clark-vows-to-deport-tourists-flouting-self-isolation-requirements |accessdate=17 March 2020 |work=[[Radio New Zealand]] |date=17 March 2020}}</ref> Cùng ngày hôm đó, [[Cục Nhập cư New Zealand]] đã đưa hai khách du lịch nước ngoài vào kiểm dịch bắt buộc vì bất chấp các yêu cầu của Chính phủ để tự cách ly trong hai tuần. Những khách du lịch này cũng đã được lệnh rời khỏi New Zealand sau khi cách ly.<ref>{{cite news |title=Two 'completely irresponsible' tourists taken into custody by INZ after failing to comply with coronavirus rules |url=https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/two-completely-irresponsible-tourists-taken-into-custody-inz-after-failing-comply-coronavirus-rules |accessdate=17 March 2020 |work=[[1 News]] |date=17 March 2020}}</ref><ref>{{cite news |last1=Burrows |first1=Matt |title=COVID-19: Tourist to be deported due to lack of self-isolation plan |url=https://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2020/03/covid-19-tourist-to-be-deported-due-to-lack-of-self-isolation-plan.html |accessdate=17 March 2020 |work=[[Newshub]] |date=17 March 2020}}</ref>
 
Vào ngày 17 tháng 3, [[Bộ trưởng Bộ Tài chính (New Zealand)|Bộ trưởng Tài chính]] [[Grant Robertson]] đã công bố là gói kinh doanh Covid-19 trị giá 12,1 tỷ đô la New Zealand; bao gồm 8,7 tỷ đô la New Zealand cho các doanh nghiệp và công việc, 2,8 tỷ đô la New Zealand cho hỗ trợ thu nhập, 500 triệu đô la New Zealand cho sức khỏe và gói hỗ trợ 600 triệu đô la New Zealand cho ngành hàng không và để hỗ trợ chuỗi cung ứng, điều này không bao gồm bất kỳ hỗ trợ nào cho Air New Zealand, tàu sân bay quốc gia.<ref>{{cite news |last1=Whyte |first1=Anna |title='We will get through this crisis' - Govt announces $12.1 billion coronavirus rescue package |url=https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/its-just-beginning-govt-announces-12-1-billion-coronavirus-rescue-package |accessdate=17 March 2020 |work=[[1 News]] |date=17 March 2020}}</ref><ref>{{cite news |last1=Moir |first1=Jo |title=Coronavirus: Government unveils $12.1b package to combat Covid-19 impact |url=https://www.rnz.co.nz/news/political/411951/coronavirus-government-unveils-12-point-1b-package-to-combat-covid-19-impact |accessdate=17 March 2020 |work=[[Radio New Zealand]] |date=17 March 2020}}</ref><ref>{{cite news |title=Covid-19 NZ latest, March 17: Massive $12bn rescue package; three new cases; employers urged to send workers home |url=https://thespinoff.co.nz/politics/17-03-2020/covid-19-nz-latest-march-17-businesses-in-strife-wait-for-rescue-package/ |accessdate=17 March 2020 |work=[[The Spinoff]] |date=17 March 2020}}</ref>
 
Vào ngày 17 tháng 3, [[Trường trung học Logan Park]] ở Dunedin đã đóng cửa trong 48 giờ sau khi một trong những học sinh của trường có kết quả dương tính với virus corona.<ref name="Stuff 12th case" /><ref name="ODT 12th case" /> That same day, [[Jon Landau]], the co-producer of the ''[[Avatar (2009 film)|Avatar]]'' [[Avatar 2|film]] [[Avatar 3|sequels]], announced that film production at the Wellington&ndash;based Stone Street Studios had been suspended in response to the coronavirus outbreak.<ref>{{cite news |last1=Dillane |first1=Tom |title=Coronavirus in NZ: James Cameron's Avatar filming delayed indefinitely |url=https://www.nzherald.co.nz/entertainment/news/article.cfm?c_id=1501119&objectid=12317556 |accessdate=17 March 2020 |work=[[New Zealand Herald]] |date=17 March 2020}}</ref>
 
Vào ngày 17 tháng 3, ''[[Newshub]]'' đã báo cáo rằng [[Lực lượng Biên phòng Úc]] đã đình chỉ việc hồi hương những người bị trục xuất ở New Zealand trong khoảng thời gian từ 16 tháng 3 đến 30 tháng 3 năm 2020 do sự bùng phát của virus.<ref>{{cite news |last1=McCann |first1=Mitch |title=Coronavirus: COVID-19 halts Australia's deportation regime |work=[[Newshub]] |date=17 March 2020 |url=https://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2020/03/coronavirus-covid-19-halts-australia-s-deportation-regime.html |archive-url=https://web.archive.org/web/20200317221804/https://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2020/03/coronavirus-covid-19-halts-australia-s-deportation-regime.html |archive-date=17 March 2020 }}</ref>
 
Vào ngày 18 tháng 3, [[Bộ Ngoại giao và Thương mại (New Zealand)|Bộ Ngoại giao và Thương mại]] (MFAT) kêu gọi tất cả người dân New Zealand đi du lịch nước ngoài về nước.<ref>{{cite news |title=Coronavirus: Call for all New Zealanders to return home |url=https://www.rnz.co.nz/news/national/412015/coronavirus-call-for-all-new-zealanders-to-return-home |accessdate=18 March 2020 |work=[[Radio New Zealand]] |date=18 March 2020}}</ref> Ngoài ra, Thủ tướng Ardern tuyên bố rằng Chính phủ New Zealand và Úc sẽ hủy các dịch vụ [[Ngày ANZAC]] dự kiến ​​được tổ chức tại [[Gallipoli]] tại [[Thổ Nhĩ Kỳ]] để đáp ứng các hạn chế đi lại và dịch COVID-19.<ref>{{cite news |title=Coronavirus: NZ, Australia Anzac services at Gallipoli cancelled |url=https://www.rnz.co.nz/news/national/412018/coronavirus-nz-australia-anzac-services-at-gallipoli-cancelled |accessdate=18 March 2020 |work=[[Radio New Zealand]] |date=18 March 2020}}</ref><ref>{{cite news |title=Anzac Day services at Gallipoli cancelled |url=https://www.odt.co.nz/star-news/star-national/anzac-day-services-gallipoli-cancelled |accessdate=18 March 2020 |work=[[Thời báo hằng ngày Otago]] |date=18 March 2020}}</ref>
 
Vào ngày 19 tháng 3, Hiệp hội đền đáp và dịch vụ Hoàng gia New Zealand đã thông báo rằng tất cả các dịch vụ [[Ngày ANZAC]], dự kiến ​​vào ngày 25 tháng 4, sẽ bị hủy và bộ sưu tập anh túc đỏ bị hoãn do rủi ro sức khỏe. Điều này đánh dấu lần đầu tiên ngày Anzac không được tổ chức kể từ năm 1916.<ref>{{cite news |last1=Wiltshire |first1=Laura |title=Anzac Day services cancelled due to coronavirus |url=https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/120399099/anzac-day-services-cancelled-due-to-coronavirus |accessdate=19 March 2020 |work=[[Stuff (website)|Stuff]] |date=19 March 2020}}</ref>
 
Vào ngày 19 tháng 3, chính phủ yêu cầu hủy bỏ các sự kiện trong nhà với hơn 100 người. Những biện pháp này không áp dụng cho nơi làm việc, trường học, siêu thị hoặc giao thông công cộng.<ref>{{cite web |last1=Clark |first1=David |title=Action on indoor gatherings and events to protect public health |url=https://www.beehive.govt.nz/release/action-indoor-gatherings-and-events-protect-public-health |accessdate=19 March 2020 |publisher=[[Chính phủ New Zealand]] |website=Beehive.govt.nz |date=19 March 2020}}</ref><ref>{{cite news |title=Covid-19: No indoor gatherings of 100+ people - govt |url=https://www.rnz.co.nz/news/covid-19/412148/covid-19-no-indoor-gatherings-of-100-people-govt |accessdate=19 March 2020 |work=[[Radio New Zealand]] |date=19 March 2020}}</ref>
 
Vào ngày 19 tháng 3, Thủ tướng Ardern tuyên bố đóng cửa biên giới New Zealand cho tất cả mọi người trừ công dân và cư dân New Zealand, sẽ có hiệu lực sau 11:59 tối ngày thứ Năm. Không giống như các hạn chế du lịch trước đây, lệnh cấm này cũng bao gồm người dân đảo Thái Bình Dương. Người New Zealand trở về sẽ được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày sau khi nhập cảnh. Các đối tác, người giám hộ hợp pháp hoặc bất kỳ trẻ em nào đi du lịch trở về New Zealand có thể trở lại nhưng cũng cần phải tự cách ly.<ref>{{cite news |last1=Walls |first1=Jason |title=Coronavirus: NZ shutting borders to everyone except citizens, residents - PM Jacinda Ardern |url=https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12318284 |accessdate=19 March 2020 |work=[[New Zealand Herald]]}}</ref><ref>{{cite news |last1=Cooke |first1=Henry |title=Coronavirus: Government shutting borders to all but citizens and residents |url=https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/120423903/coronavirus-prime-minister-to-make-announcement-on-border-controls |accessdate=19 March 2020 |work=[[Stuff (website)|Stuff]] |date=19 March 2020}}</ref> Tuy nhiên, công dân Samoa và Tonga đến New Zealand vì những lý do thiết yếu, "nhân viên y tế thiết yếu" và những người tìm cách vào nước này vì lý do nhân đạo sẽ được miễn lệnh cấm du lịch.<ref>{{cite news |last1=Moodie |first1=Kim |title=Coronavirus: Who can still come in to New Zealand? |url=https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12318295 |accessdate=19 March 2020 |work=[[New Zealand Herald]] |date=19 March 2020}}</ref>
 
== Thống kê ==
{{COVID-19 NZ}}
Tính đến ngày 19 tháng 3 năm 2020, đã có 28 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 tại New Zealand:<ref>{{Cite web|url=https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-current-cases|title=COVID-19 - current cases|website=Bộ Y tế NZ|language=en|access-date=2020-03-19}}</ref>
 
* 12 ở [[Auckland (vùng)|Auckland]]
* 5 ở [[Otago]]
* 3 ở [[Wellington (vùng)|Wellington]]
*2 ở [[Waikato]]
* 2 ở [[Taranaki]]
* 1 ở [[Northland (vùng)|Northland]]
*1 ở [[Bay of Plenty]]
* 1 ở [[Canterbury (vùng)|Canterbury]]
*1 ở [[Southland (vùng)|Southland]]
 
Không có trường hợp nào được báo cáo trong [[Quận Gisborne|Gisborne]], [[Hawke's Bay (vùng)|Hawke's Bay]], [[Manawatū-Whanganui|Manawatu-Whanganui]], [[Quận Tasman|Tasman]], [[Nelson (vùng)|Nelson]], [[Marlborough (vùng)|Marlborough]] hoặc [[West Coast (vùng)|West Coast]].
 
== Xem thêm ==
* [[Thể loại:2020 ở New Zealand|Đại dịch COVID-19]]
* [[Đại dịch COVID-19 tại châu Đại Dương]]
{{Chính|Dịch* COVID-19|Dịch[[Đại dịch COVID-19 theo quốc gia và vùng lãnh thổ}}]]
 
== Tham khảo ==
{{Tham khảo|2}}
 
== Liên kết ngoài ==
* [https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 Coronavirus COVID-19 Các trường hợp toàn cầu] và [https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 dữ liệu lịch sử] của [[Đại học Johns Hopkins]]
 
{{2019-nCoV}}
[[Thể loại:2020 ở New Zealand|Đại dịch COVID-19]]
 
[[Thể loại:New Zealand 2020|Đại dịch COVID-19]]
[[Thể loại:Đại dịch COVID-19 tại châu Đại Dương|New Zealand]]
[[Thể loại:Thiên tai 2020‎]]
[[Thể loại:Dịch bệnh tại New Zealand|Đại dịch COVID-19]]
[[Thể loại:Thiên tai tại New Zealand|Đại dịch COVID-19]]
[[Thể loại:Sự kiện tháng 2 năm 2020‎]]
[[Thể loại:Sự kiện tháng 3 năm 2020‎]]