Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Chỗ thử”

Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho kẻo bị cấm nhé bạn gì ẩn danh đó ơi!!!
(tóm lược sửa đổi đã bị xóa)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho kẻo bị cấm nhé bạn gì ẩn danh đó ơi!!!)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Lùi sửa Sửa đổi di động nâng cao