Khác biệt giữa các bản “Hóa Thượng”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| tên = Hóa Thượng
| vai trò hành chính = Xã
| hình = NúiQuốc Voilộ 1B, Đồng Hỷ nhìn từHoáHóa Thượng (2015).jpg
| ghi chú hình = NúiĐoạn Voiđường nhìnNgô từQuyền đi qua xã Hóa Thượng
| vĩ độ = 21
| kinh độ = 105