Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hòa Bình, Tam Nông (Đồng Tháp)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
}}
 
==Giao thông==
==Lịch sử==
*Nghị định '''100/1997/NĐ-CP'''<ref name=NDCP102>[http://laws.dongnai.gov.vn/1991_to_2000/1997/199709/199709230002 Nghị định 102/1997/NĐ-CP về việc thành lập các xã Thạnh Lợi, Hoà Bình, thuộc các huyện Tháp Mười và Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp]</ref> ngày 23 tháng 09 năm 1997 của Chính phủ, thành lập xã Hoà Bình trên cơ sở 2.197,4 ha diện tích tự nhiên và 2.598 người của xã [[Tân Công Sính, Tam Nông|Tân Công Sính]]; 694,8 ha diện tích tự nhiên và 31 nhân dân của xã [[Phú Cường, Tam Nông|Phú Cường]].