Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương”

* Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.
* Đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010.
* Huân chương Lao động hạng nhì năm 2009 và nhiều danh hiệu, bằng khen khác.
* Đón nhận cờ thi đua của chính phủ năm 2014
* Huân chương lao động hạng nhất 2015
388

lần sửa đổi