Khác biệt giữa các bản “Svay Rieng”

không có tóm lược sửa đổi
(Xóa đổi hướng đến trang Svay Rieng (thành phố))
Thẻ: Xóa đổi hướng
 
'''Svay Rieng''' có thể là:
{{xóa|Để đổi tên bài}}
 
*[[Svay Rieng (thành phố)]]
*[[Svay Rieng (tỉnh)]]
 
{{định hướng}}