Khác biệt giữa các bản “Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”

=== Thành phần ===
Về thành phần của Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thường bao gồm như sau:
# Bí thư: ChínhGiám ủyđốc
# Phó Bí thư: Phó Giám đốc thường trực
'''Ban Thường vụ'''
# Ủy viên Thường vụ: Phó Giám đốc