Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thượng viện Tây Ban Nha”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| body =
| houses =
| leader1_type = [[PresidentChủ oftịch theThượng Spanishviện SenateTây Ban Nha|PresidentChủ tịch]]
| leader1 = [[Manuel Cruz Rodríguez]]
| party1 = ([[SpanishĐảng SocialistCông Workers'nhân PartyXã hội Tây Ban Nha|PSOE]])
| election1 = [[2019 Spanish general election|21 May 2019]]
| leader2_type = FirstPhó ViceChủ Presidenttịch Thứ nhất
| leader2 = [[Cristina Narbona]]
| party2 = ([[SpanishĐảng SocialistCông Worker’snhân PartyXã hội Tây Ban Nha|PSOE]])
| election2 = 21 May 2019
| leader3_type = SecondPhó ViceChủ Presidenttịch Thứ hai
| leader3 = [[Pío García-Escudero]]
| party3 = ([[People'sĐảng PartyNhân (Spain)dân Tây Ban Nha|PP]])
| election3 = 21 May 2019
| leader4_type = MajorityLãnh leaderđạo đa số
| leader4 = [[Ander Gil]]
| party4 = (PSOE)
| election4 = 21 May 2019
| leader5_type = MinorityLãnh leaderđạo thiểu số
| leader5 = [[Ignacio Cosidó]]
| party5 = (PP)
| election5 = 21 May 2019
| leader6_type =
| leader6 =
| party6 =(PEDO)
| election6 =
| members = 269