Khác biệt giữa các bản “Đồng Hỷ”

Xin hỏi chỗ này là Hóa Thượng hay Chùa Hang?
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Xin hỏi chỗ này là Hóa Thượng hay Chùa Hang?)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam|huyện
| tên = Đồng Hỷ
<!--
| hình = Một góc phố huyện Đồng Hỷ.jpg
| ghi chú hình = Một góc phố huyện Đồng Hỷ-->
| logo = Biểu trưng huyện Đồng Hỷ.png
| ghi chú logo = Biểu trưng