Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Peter VN”

không có tóm lược sửa đổi
{{Hộp lưu trữ|[[/Lưu 1|Lưu 1 (2020)]]}}
<div style="text-align: center; font-weight: bold;">Chào mừng đến với trang thảo luận của Peter, mọi tin nhắn vui lòng viết xuống cuối trang</div>
{{Usertalk-sprotect}}