Khác biệt giữa các bản “Trường Trung học phổ thông Hồng Lĩnh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| điện thoại = 0239 3836 751
| email = thpthonglinh@edu.viettel.vn
| web = [https://edu.viettel.vn/hth-thpthonglinh Trường THPT Hồng Lĩnh]
| caption =
| số hiệu =