Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Luận”

không có tóm lược sửa đổi
Năm 1957, Cao Văn Luận cùng một số trí thức miền Trung vận động thành lập Viện Đại học Huế<ref>Viện Đại học Huế là một cơ sở Đại học đầu tiên ở miền Trung trong những năm chiến tranh.</ref> và giữ chức Viện trưởng Viện Đại học Huế từ năm 1958 đến năm 1963. Tháng 8 năm 1963 Cao Văn Luận bị chế độ Ngô Đình Diệm cách chức viện trưởng vì cho rằng ông có cảm tình với sinh viên chống chế độ.
 
Sau [[Cuộc đảo chính tại Việt Nam Cộng hòa, năm 1963]], ông giảng dạy tại Đại học Sư phạm Sài Gòn cho đến năm 1975. Ông mất ngày 20 tháng 7 năm 1986 tại Hoa Kỳ.
 
==Tác phẩm==
12.554

lần sửa đổi