Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tân Hồng”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Huyện Tân Hồng có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn [[Sa Rài]] (huyện lỵ) và 8 xã: [[An Phước, Tân Hồng|An Phước]], [[Bình Phú, Tân Hồng|Bình Phú]], [[Tân Công Chí, Tân Hồng|Tân Công Chí]], [[Tân Hộ Cơ, Tân Hồng|Tân Hộ Cơ]], [[Tân Phước, Tân Hồng|Tân Phước]], [[Tân Thành A, Tân Hồng|Tân Thành A]], [[Tân Thành B, Tân Hồng|Tân Thành B]], [[Thông Bình]].
 
==Kinh tế - xã hội===Kinh tế===
Kinh tế chủ yếu của huyện là Nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản...
Thương mại dịch vụ: thương mại dịch vụ của huyện còn khá khiêm tốn. Lãnh đạo huyện và lãnh đạo của tỉnh Đồng Tháp, đang kêu gọi các nhà đầu tư, đầu tư vào [[Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà]] của huyện. Ngoài ra huyện cũng đang hình thành khu công nghiệp Tân Thành B, ưu tiên cho sản xuất thức ăn gia súc và sản xuất công nghiệp.
 
Người dân Tân Hồng vui vẻ và mến khách, mời bạn hãy về thăm nơi đây thì sẽ biết.
 
===Xã hội===
====Giáo dục====