Khác biệt giữa các bản “Cao Văn Luận”

không có tóm lược sửa đổi
Năm 1947, Cao Văn Luận về nước làm cha xứ tại một họ đạo ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Năm 1949, Ông vào Huế dạy triết học tại trường Quốc học.
 
Năm 1957, Cao Văn Luận cùng một số trí thức miền Trung vận động thành lập Viện Đại học Huế<ref>Viện Đại học Huế là một cơ sở Đại học đầu tiên ở miền Trung trong những năm chiến tranh.</ref> và giữ chức Viện trưởng Viện Đại học Huế từ năm 1958 đến năm 1963. Tháng 8 năm 1963, Cao Văn Luận bị chế độ Ngô Đình Diệm cách chức viện trưởng vì cho rằng ông không có biện pháp cứng rắn đối phó với sinh viên Phật giáo đấu tranh chống chế độ. Khi<ref>Linh chếmục độCao NgôVăn ĐìnhLuận là người thân cận của chính phủ Diệm sụpnhưng linh mục có tinh thần đổđộc lập</ref>
 
Sau [[Cuộc đảo chính tại Việt Nam Cộng hòa năm 1963]], Cao Văn Luận quay lại làm viện trưởng Đại học Huế trong một thời gian ngắn từ 11/1963- 9/1964, sau đó ông giảng dạy tại Đại học Sư phạm Sài Gòn cho đến năm 1975. Ông mất ngày 20 tháng 7 năm 1986 tại Hoa Kỳ.
 
12.554

lần sửa đổi