Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đào Thị Huệ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Đào Nương''' ([[1411]] - [[1432]]), tức Đào Thị Huệ. Bà quê ở làng Đào Đặng (huyện [[Tiên Lữ]], tỉnh [[Hưng Yên]]), là người có công giết được nhiều giặc [[Nhà Minh|Minh]], góp phần làm thắng lợi cho cuộc [[khởi nghĩa Lam Sơn]] của [[Lê Lợi]].
== Tiểu sử ==
Đào Nương tên thật là Đào Thị Huệ, một người con gái không chỉ có sắc mà còn có tài hát hay, nổi tiếng khắp tổng [[Cao Cương]], huyện [[Tiên Lữ]], phủ Khoái Châu xưa (nay là thôn [[Đào Đặng]], xã [[Trung Nghĩa]], thành phố [[Hưng Yên]]). Vào [[thế kỷ XV]], mượn cớ “ phù Trần diệt Hồ”, [[nhà Minh]] đem quân xâm lược nước ta. Khi tới làng Đào Đặng, thời đó vẫn còn là một vùng sình lầy, lau sậy um tùm, quân giặc không quen phong thổ thường sinh bệnh tật và chết vì muỗi độc. Đào Nương nghĩ ra kế giết giặc, dùng lời ca, tiếng hát làm cho chúng mê hoặc, lừa chúng chui vào bao gai tránh muỗi đốt, rồi bí mật cùng trai tráng chờ đêm khuya khi giặc ngủ say, đến khiêng từng bao ném xuống sông [[Đà Giang]]. Sau khi thắng giặc, vua Lê có khen thưởng công lao của bà. Khi bà mất, nhân dân đã xây đền thờ tại nhà nơi bà ở. Tương truyền, bà là người phát minh ra loại hình hát ả đào rất phát triển ở đồng bằng [[Bắc Bộ]].
 
Tương truyền hồi đó, để kiểm tra quân số, giặc chưa điểm quân như bây giờ mà chỉ xây những thành lũy nhỏ hình vuông có hai cửa gọi là đấu thành. Những tên chỉ huy lùa quân vào cửa này, hễ đầy thành thì cho ra cửa kia để...đong quân. Sau nhiều phen đong quân như vậy,
chúng hốt hoảng khi thấy quân số hao hụt quá nhiều. Nghĩ rằng đất này có ma, chúng hoảng sợ rút quân đi nơi khác. Sau khi thắng giặc, vua Lê có khen thưởng công lao của bà. Khi bà mất, nhân dân đã xây đền thờ tại nhà nơi bà ở. Tương truyền, bà là người phát minh ra loại hình hát ả đào rất phát triển ở đồng bằng [[Bắc Bộ]].
 
==Tham khảo==