Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đào Thị Huệ”

→‎Tiểu sử: Tiểu sử hoàn chỉnh
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Tiểu sử: Tiểu sử hoàn chỉnh)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Tương truyền hồi đó, để kiểm tra quân số, giặc chưa điểm quân như bây giờ mà chỉ xây những thành lũy nhỏ hình vuông có hai cửa gọi là đấu thành. Những tên chỉ huy lùa quân vào cửa này, hễ đầy thành thì cho ra cửa kia để...đong quân. Sau nhiều phen đong quân như vậy,
chúng hốt hoảng khi thấy quân số hao hụt quá nhiều. Nghĩ rằng đất này có ma, chúng hoảng sợ rút quân đi nơi khác. Sau khi thắng giặc, vua Lê có khen thưởng công lao của bà. Khi bà mất, nhân dân đã xây đền thờ tại nhà nơi bà ở. Tương truyền, bà là người phát minh ra loại hình hát ả đào rất phát triển ở đồng bằng [[Bắc Bộ]].
 
Sau này, đến ngày toàn thắng, [[Lê Lợi]] đã ban thưởng cho Đào Thị Huệ và đội dân binh đất Đào Đặng. Dân địa phương xin đổi tên làng thành Đào Xá (nơi ở của cô gái họ Đào). Khi bà mất, nhân dân đã xây đền thờ tại nhà nơi bà ở.
 
Tương truyền, bà là người phát minh ra loại hình hát ả đào rất phát triển ở đồng bằng [[Bắc Bộ]].
 
==Tham khảo==