Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ai Cập thời tiền sử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[File:Predynastic collage (new version).jpg|thumb|260px|Cổ vật Ai Cập từ thời tiền sử, khoảng 4400 - 3100 TCN. Hàng đầu tiên từ trên cùng bên trái: Tượng ngà voi, Bình Naqada, Tượng [[dơi]]. Hàng hai: bình [[diorit|diorite]], [[đá lửa]], [[bảng màu mỹ phẩm]]]]
'''Thời tiền sử của Ai Cập''' kéo dài từ thời kỳ định cư sớm nhất của con người đến đầu [[Thời kỳ Sơ triều đại của Ai Cập|thời kỳ Sơ triều đại]] vào khoảng năm 3100 trước Công Nguyên, bắt đầu với [[Pharaoh]] đầu tiên, [[Narmer]] hoặc [[Hor-Aha]] (còn gọi là [[Menes]]). Thời kỳ tiền triều đại này tương đương với giai đoạn cuối cùng của thời kỳ đồ đá mới bắt đầu khoảng năm 6000 TCN, và tương ứng với thời kỳ [[Naqada III]].
 
 
Phần lớn các phát hiện khảo cổ tiền triều đại là ở [[Thượng Ai Cập]], bởi vì bùn của [[Sông Nile|sông Nile]] được lưu trữ nhiều hơn tại [[Châu thổ sông Nin|khu vực đồng bằng]], thứ chôn vùi hầu hết các di chỉ ở vùng châu thổ trước thời hiện đại.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
Người dùng vô danh