Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Hoàng”

n
n (Đã khóa “Nguyễn Hoàng” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:06, ngày 23 tháng 3 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 02:06, ngày 23 tháng 3 năm 2020 (UTC))))
 
== Qua đời ==
[[ file File: Trước cửa Kinh thành Huế.jpg ]] |nhỏ|Kinh Thành Huế Nơi Thờ Tự Các [[Chúa Nguyễn]].]]
 
Năm 1613, ông lâm bệnh nặng, cho gọi người con thứ 6 Thụy quận công [[Nguyễn Phúc Nguyên]] từ Quảng Nam về kế vị và căn dặn:
:''Nếu Bắc tiến được thì tốt nhất, bằng không giữ vững đất Thuận Quảng và mở mang bờ cõi về phía nam''.
 
Ban đầu Nguyễn Hoàng được thờ tại chùa Long Phước (nay thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), về sau được Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên phối thờ cùng Tĩnh Công Nguyễn Kim tại chùa Thiên Mụ ở Phú Xuân (nay là Thành phố Huế). Năm Giáp Tý, niên hiệu Gia Long năm thứ ba, 1804, vua Gia Long (1780 - 1820) cho dựng [[Thái Tổ miếu (Hoàng thành Huế)|Thái Miếu]] rộng mười ba gian để thờ các Chúa Nguyễn và các công thần đời trước, chúa Tiên Nguyễn Hoàng cùng Hoàng hậu được thờ ở áng chính giữa. Vua [[Gia Long]] suy tôn cho Nguyễn Hoàng [[miếu hiệu]] là [[Thái Tổ]], thụy hiệu là Triệu Cơ Tùy Thống Khâm Minh Cung Úy Cần Nghĩa Đạt Lý Hiển Ứng Chiêu Hựu Diệu Linh Gia Dụ hoàng đế.
[[ file : Trước cửa Kinh thành Huế.jpg ]] Kinh Thành Huế Nơi Thờ Tự Các [[Chúa Nguyễn]].
 
== Nhận định ==