Khác biệt giữa các bản “Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| rowspan="2" | 5
| rowspan="2" | [[Phan Trọng Tuệ]]
| rowspan="2" | [[1960]] - tháng 3 [[19801974]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện
Thiếu tướng CANDVNCAND Vũ trang
|-
|Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| 6
| [[Đinh Đức Thiện]]
| [[1972]] - tháng 3 năm [[1974]]
| Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (thay Đ/c Tuệ làm Tư lệnh BTL đảm bảo giao thông Quân khu 4)
|-
| 7
| [[Dương Bạch Liên]]
| tháng 3 năm [[1974]] - [[1976]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| 78
| [[Đinh Đức Thiện]]
| tháng 2 năm [[1980]] - tháng 4 năm [[1982]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| 89
| [[Đồng Sĩ Nguyên|Đồng Sỹ Nguyên]]
| tháng 4 năm [[1982]] - tháng 6 năm [[1986]]
Trung tướng QĐNDVN
|-
| 910
| [[Bùi Danh Lưu]]
| tháng 6 năm [[1986]] - tháng 11 năm [[1996]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| rowspan="2" | 10
| 11
| rowspan="2" | [[Lê Ngọc Hoàn]]
| tháng 11 năm [[1996]] - [[1997]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| 1112
| [[Đào Đình Bình]]
| [[2002]] - tháng 6 năm [[2006]] (từ nhiệm)
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| 1213
| [[Hồ Nghĩa Dũng]]
| tháng 6 năm [[2006]] - [[3 tháng 8|03 tháng 08]],[[2011]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| 1314
| [[Đinh La Thăng]]
| 3 tháng 8 năm [[2011]] - 8 tháng 4 năm 2016
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| 1415
| [[Trương Quang Nghĩa]]
| 9 tháng 4 năm [[2016]] - 25 tháng 10 năm 2017
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| 1516
| [[Nguyễn Văn Thể]]
| 26 tháng 10 năm [[2017]] - nay
Người dùng vô danh