Khác biệt giữa các bản “Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| [[Phan Trọng Tuệ]]
| | [[1960]] - tháng 3 [[1974]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện - Bộ GTVT (Thiếu tướng CAVN-Vũ trang)
|-
| 6
|-
| 8
| [[Phan Trọng Tuệ]] <br>(lần 2)
| [[1976]] - tháng 2 [[1980]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
|-
| 9
| [[Đinh Đức Thiện]] <br>(lần 2)
| tháng 2 năm [[1980]] - tháng 4 năm [[1982]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Trung tướng QĐNDVN)
|-
| 10
| [[Đồng Sĩ Nguyên|Đồng Sỹ Nguyên]]
| tháng 4 năm [[1982]] - tháng 6 năm [[1986]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Trung tướng QĐNDVN)
Trung tướng QĐNDVN
|-
| 11
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| rowspan="2"
| 12
| rowspan="2" | [[Lê Ngọc Hoàn]]
| tháng 11 năm [[1996]] - [[19972002]]
| Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
| [[1997]] - [[2002]]
| Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
|-
Người dùng vô danh