Khác biệt giữa các bản “Lý Nam Đế”

→‎Quê hương: Nản, đang đêm khuya mà phải cười như thằng điên 🤣
(→‎Quê hương: Nản, đang đêm khuya mà phải cười như thằng điên 🤣)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Quê hương==
[[Tập tin:李南帝.webp|200px|nhỏ|trái|Chân dung vua Lý Nam Đế nuớc Vạn Xuân, vẽ dưới thời Nam Trần (557-589) được cất giữ tại thư viện quốc gia Thựơng Hải]]
Nhiều sách sử cho biết tổ tiên của Lý Nam Đế là người tỉnh [[Sơn Tây]] vào cuối thời [[Nhà Hán|Tây Hán]] thì tránh sang ở [[Giao Châu]] để lánh nạn loạn [[Vương Mãng]]. Qua chín đời, đến đời Lý Bí thì dòng họ Lý đã ở Việt Nam được hơn năm thế kỷ. Chính sử Trung Quốc đều coi Lý Bí là "Giao Châu thổ nhân".<ref name="vsh328">Viện Sử học, sách đã dẫn, tr. 328.</ref>