Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Việt sử tiêu án”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| name = Việt Sử Tiêu Án
| title_orig =
| image = [[Tập tin:Việt sử tiêu án.jpg|200px]]
| image_caption = Bìa sách ''Việt sử tiêu án'', bản in [[chữ Quốc Ngữ]], nhà xuất bản Văn Hóa Á Châu.
| author = [[Ngô Thì Sĩ]]
}}
{{Thiếu nguồn gốc}}
[[Thể loại:Hoàn toàn không có nguồn tham khảo]]
'''Việt Sử Tiêu Án''' ([[chữ Hán]]: 越史標案) là bộ sử viết bởi [[Ngô Thì Sĩ]] ở Đàng Ngoài, hoàn thành năm 1775. Tác phẩm đề cập đến lịch sử Việt Nam từ thời thượng cổ [[Hồng Bàng]] đến giai đoạn ngoại thuộc [[nhà Minh]].
 
==Tham khảo==
{{Tham khảo|2}}
 
== Liên kết ngoài ==
* [https://quangduc.com/a4640/viet-su-tieu-an-pdf Việt Sử Tiêu Án] Quangduc 09/04/2013
{{sơ khai Việt Nam}}
 
[[Thể loại:Sách lịch sử Việt Nam]]
[[Thể loại:Sách năm 1775]]
[[Thể loại:Tác phẩm của Ngô Thì Sĩ]]