Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày [[19 tháng 10]] năm [[1962]], Chính phủ ban hành Quyết định số 114-CP sáp nhập xã Quang Vinh vào thành phố Thái Nguyên.
Ngày [[13 tháng 2]] năm [[1987]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 25-HĐBT thành lập phường Quang Vinh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Quang Vinh.<ref name=QĐ25>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-ve-25-HDBT-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-cua-thanh-pho-Thai-Nguyen-tinh-Bac-Thai-vb37283t17.aspx Quyết định 25-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường,của thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Bắc Thái]</ref>
 
Đến năm 2019, phường Quang Vinh được chia thành 17 tổ dân phố, đánh số từ 1 tới 17.
 
Ngày [[11 tháng 12]] năm [[2019]], sáp nhập hai tổ dân phố 2 và 3 vào tổ dân phố 1, đổi tên tổ dân phố 4 thành tổ dân phố 2, đổi tên tổ dân phố 5 thành tổ dân phố 3, sáp nhập hai tổ dân phố 6 và 7 thành tổ dân phố 4, sáp nhập hai tổ dân phố 8 và 9 thành tổ dân phố 5, sáp nhập hai tổ dân phố 10 và 13 thành tổ dân phố 6, sáp nhập hai tổ dân phố 11 và 12 thành tổ dân phố 7, đổi tên tổ dân phố 14 thành tổ dân phố 8, đổi tên tổ dân phố 15 thành tổ dân phố 9, sáp nhập hai tổ dân phố 16 và 17 thành tổ dân phố 10.<ref name=NQ-HĐND>[http://thainguyen.gov.vn/van-ban-phap-luat/-/danhsachvanban/vanbanphapluat/261828 Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên các xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên]</ref>
 
==Hành chính==
Phường Quang Vinh được chia thành 10 tổ dân phố: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.<ref name=NQ-HĐND/>