Khác biệt giữa các bản “Thành đế”

không có tóm lược sửa đổi
'''Thành Đế''' ([[chữ Hán]]: 成帝) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[quân chủ]] trong [[lịch sử]] các [[triều đại]] [[phong kiến]] [[Trung Quốc]].
 
==Danh sách==
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] Tiền [[Triệu Tuyên Thành Đế]] (truy tôn)
* [[Ngũ Hồ thập lục quốc]] [[Thạch Thế|Hậu Triệu Thành Đế]]
* [[ Khắc Kỷ|Vũ Chu Thành Đế]] (truy tôn, có thụy hiệu khác là Thái Nguyên [[Tĩnh Vương]], trước đó gọi là Lỗ [[Tĩnh Công]])
* [[Nhà Đường|Đường triều]] [[Đại Hoa Dư|Bột Hải Thành Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là [[Thành Vương]])
* [[Chu Dĩ Hải|Nam Minh Nhân Thành Đế]]
*[[Thành tử]]
 
{{trang định hướng nhân danh}}
 
[[Thể loại:Thụy hiệu]]