Khác biệt giữa các bản “Chiêu Đức Hoàng hậu”

*[[Đường Đức Tông]] [[Vương hoàng hậu (Đường Đức Tông)|Chiêu Đức hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài là Chiêu Đức Thuận Thánh Hoàng Hậu)
*[[Tây Liêu Đức Tông]] [[Chiêu Đức Tiêu hoàng hậu|Chiêu Đức hoàng hậu]]
*[[Kim Thế Tông]] [[Minh Đức hoàng hậu (nhà Kim)|Chiêu Đức hoàng hậu]], (người bộ tộc Ô Lâm Đáp, còn có thụy hiệu khác là [[Minh Đức hoàng hậu]])
 
==Xem thêm==