Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỹ An (xã), Tháp Mười”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
'''Mỹ An''' là một [[Xã (Việt Nam)|xã]] thuộc [[Huyện (Việt Nam)|huyện]] [[Tháp Mười]], [[Tỉnh (Việt Nam)|tỉnh]] [[Đồng Tháp]], [[đồng bằng sông Cửu Long]], [[Việt Nam]].
 
==Vị trí địaĐịa lý==
Xã Mỹ An có vị trí địa lý:
Địa giới của xã Mỹ An ở phía đông bắc giáp xã Tân Kiều; phía tây bắc giáp thị trấn Mỹ An; phía đông nam giáp xã Đốc Binh Kiều, xã Phú Điền; phía tây nam giáp xã Phú Điền.
|Đông*Phía Bắcđông bắc giáp =xã [[Tân Kiều, Tháp Mười|Tân Kiều]]
{{Địa phương lân cận
|Tây*Phía Bắctây bắc giáp =thị trấn [[Mỹ An (thị trấn)|Mỹ An]]
|Giữa =xã Mỹ An
*Phía đông nam giáp xã [[Đốc Binh Kiều (xã)|Đốc Binh Kiều]] và xã [[Phú Điền, Tháp Mười|Phú Điền]]
|Đông =
*Phía tây nam giáp xã Phú Điền.
|Tây =
|Nam =xã [[Phú Điền, Tháp Mười|Phú Điền]]
|Bắc =
|Đông Nam =xã [[Đốc Binh Kiều, Tháp Mười|Đốc Binh Kiều]]
|Tây Nam =xã [[Phú Điền, Tháp Mười|Phú Điền]]
|Đông Bắc =xã [[Tân Kiều, Tháp Mười|Tân Kiều]]
|Tây Bắc =thị trấn [[Mỹ An (thị trấn)|Mỹ An]]
}}
==Điều kiện tự nhiên==
==Hành chính==
==Giáo dục y tế==
==Kinh tế xã hội==
==Giao thông==
==Lịch sử==
*Quyết định '''4-CP'''<ref name=CP4>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-4-CP-chia-huyen-Cao-Lanh-thanh-huyen-Cao-Lanh-Thap-Muoi-doi-ten-huyen-Lap-Vo-thanhThanh-Hung-Dong-Thap-thuoc-tinh-Dong-Thap-vb43033t17.aspx Quyết định 4-CP năm 1981 về việc chia huyện Cao Lãnh thành hai huyện: huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười và đổi tên huyện Lấp Vò thành huyện Thạnh Hưng thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> ngày 05 tháng 01 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ, chia huyện Cao Lãnh thành hai huyện lấy tên là huyện [[Cao Lãnh (huyện)|Cao Lãnh]] và huyện Tháp Mười, xã Mỹ An thuộc huyện Tháp Mười
43.070

lần sửa đổi