Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỹ An (xã), Tháp Mười”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
*Phía tây nam giáp xã Phú Điền.
==Lịch sử==
*Quyết định số '''4-CP'''<ref name=CP4>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-4-CP-chia-huyen-Cao-Lanh-thanh-huyen-Cao-Lanh-Thap-Muoi-doi-ten-huyen-Lap-Vo-thanhThanh-Hung-Dong-Thap-thuoc-tinh-Dong-Thap-vb43033t17.aspx Quyết định 4-CP năm 1981 về việc chia huyện Cao Lãnh thành hai huyện: huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười và đổi tên huyện Lấp Vò thành huyện Thạnh Hưng thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> ngày [[05 tháng 01]] năm [[1981]] của [[Hội đồng Chính phủ]], chia huyện Cao Lãnh thành hai huyện lấy tên là huyện [[Cao Lãnh (huyện)|Cao Lãnh]] và huyện Tháp Mười, xã Mỹ An thuộc huyện Tháp Mười.
 
*Quyết định số '''36-HĐBT'''<ref name=HDBT36>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-36-HDBT-phan-vach-dia-gioi-xa-thuoc-tinh-Dong-Thap-vb43416t17.aspx Quyết định 36-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành]</ref> ngày [[06 tháng 03]] năm [[1984]] của [[Hội đồng Bộ trưởng]], giải thể 4 xã [[Mỹ Hoà, Tháp Mười|Mỹ Hoà]], [[Đốc Binh Kiều, Tháp Mười|Đốc Binh Kiều]], Mỹ An, [[Thanh Mỹ, Tháp Mười|Thanh Mỹ]] để thành lập 6 xã và một thị trấn mới là xã [[Mỹ Hoà, Tháp Mười|Mỹ Hoà]], [[Tân Kiều, Tháp Mười|Tân Kiều]], [[Đốc Binh Kiều, Tháp Mười|Đốc Binh Kiều]], [[Phú Điền, Tháp Mười|Phú Điền]], [[Thanh Mỹ, Tháp Mười|Thanh Mỹ]], Mỹ An và thị trấn [[Mỹ An (thị trấn)|Mỹ An]].
 
==Hình ảnh==
==Xem thêm==
43.070

lần sửa đổi