Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỹ An (xã), Tháp Mười”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Dòng 33:
Quyết định số '''36-HĐBT'''<ref name=HDBT36>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-36-HDBT-phan-vach-dia-gioi-xa-thuoc-tinh-Dong-Thap-vb43416t17.aspx Quyết định 36-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành]</ref> ngày [[06 tháng 03]] năm [[1984]] của [[Hội đồng Bộ trưởng]], giải thể 4 xã [[Mỹ Hoà, Tháp Mười|Mỹ Hoà]], [[Đốc Binh Kiều, Tháp Mười|Đốc Binh Kiều]], Mỹ An, [[Thanh Mỹ, Tháp Mười|Thanh Mỹ]] để thành lập 6 xã và một thị trấn mới là xã [[Mỹ Hoà, Tháp Mười|Mỹ Hoà]], [[Tân Kiều, Tháp Mười|Tân Kiều]], [[Đốc Binh Kiều (xã)|Đốc Binh Kiều]], [[Phú Điền, Tháp Mười|Phú Điền]], [[Thanh Mỹ, Tháp Mười|Thanh Mỹ]], Mỹ An và thị trấn [[Mỹ An (thị trấn)|Mỹ An]].
 
==Liên Kết ngoài==
==Chú thích==
{{tham khảo}}
43.071

lần sửa đổi