Khác biệt giữa các bản “Trà Lĩnh (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
Ngày [[10 tháng 1]] năm [[2020]], Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Cao Bằng.<ref name=NQ864>[http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=199015 Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14]</ref> Theo đó, sáp nhập xã Lưu Ngọc vào xã Quang Vinh; sáp nhập xã Cô Mười vào xã Quang Hán.
 
Sau khi sáp nhập, huyện Trà Lĩnh có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn [[Trà Lĩnh|Hùng Quốc]] (huyện lỵ) và 7 xã: [[Cao Chương]], [[Quang Hán]], [[Quang Trung, Trùng Khánh|Quang Trung]], [[Quang Vinh, Trùng Khánh|Quang Vinh]], [[Quốc Toản]], [[Tri Phương, Trùng Khánh|Tri Phương]], [[Xuân Nội]].
 
Ngày [[11 tháng 2]] năm [[2020]], giải thể huyện Trà Lĩnh, sáp nhập xã Quốc Toản với hai huyện [[Quảng Uyên (huyện)|Quảng Uyên]], [[Phục Hòa]] để tái lập huyện [[Quảng Hòa]]; sáp nhập phần còn lại của huyện Trà Lĩnh vào huyện [[Trùng Khánh (huyện)|Trùng Khánh]].<ref name="NQ897">[http://baocaobang.vn/Chinh-tri/Nghi-quyet-cua-Uy-ban-TVQH-ve-viec-sap-xep-cac-DVHC-cap-huyen-va-doi-ten-DVHC-cap-xa-thuoc-tinh-Cao-Bang/74540.bcb Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14]</ref>
Người dùng vô danh