Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bố Lan Thái”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Bố Lan Thái''' sinh vào giờ Ngọ, ngày 22 tháng 4 (âm lịch) năm [[Càn Long]] thứ 16 ([[1751]]), trong gia tộc [[Ái Tân Giác La]] (爱新觉罗). Ông là con trai thứ hai của [[Đại Anh (Nhà Thanh)|Đại Anh]] (岱英) - con trai trưởng của Phụng ân Phụ quốc công [[Tích Quý]] (錫貴), mẹ ông là Thứ thiếp Trình thị (程氏).
 
Năm [[Gia Khánh]] thứ 10 ([[1805]]), tháng giêng, Phụ quốc công [[Sùng Tích]] (崇積) bị đoạt tước, ông được tậpgiáng đẳng tước vị '''An Thân vương''' (安親王) đời thứ 7, nhưng An vương phủ không phải thừa kế võng thế, nên ông chỉ được phong làm '''Phụng ân Phụ quốc công''' (奉恩輔國公). Khi ấy phụ thân ông cũng được truy phong làm '''Phụng ân Phụ quốc công.'''
 
Năm thứ 13 ([[1808]]), tháng 12, thụ chức '''Tán trật đại thần''' (散秩大臣).
# Hanh Long (亨隆; [[1795]] - ?), mẹ là Thứ thiếp Câu thị. Vô tự.
# Hanh Trung (亨忠; [[1796]] - ?), mẹ là Kế Phu nhân Nữu Hỗ Lộc thị. Vô tự.
# [[Hanh Minh]] (亨明; [[1799]] - [[1861]]), mẹ là Thứ thiếp Câu thị. Năm 1821 được tậpgiáng đẳng tước vị '''An Thân vương''' (安親王) và được phong làm '''Phụng ân Phụ quốc công''' (奉恩輔國公). Có bốn con trai.
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh