Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đáp Lạt Ma Bát Lạt”

n
** Em: [[Nguyên Thành Tông]] Thiết Mộc Nhĩ (1265-1307).
* Vợ:
** [[Đáp Kỷ]] (答己), họ Hoằng Cát Lạt thị, chính phi của ông. Dưới thời Nguyên Vũ Tông được tôn Hoàng thái hậu. Sau khi mất truy thụy
** Quách thị, thị thiếp do [[Hốt Tất Liệt]] ban cho<ref name="NS115" />
* Con trai:
** Ngụy vương A Mộc Ca, con của Quách thị<ref name=NS115 />.