Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ways of Seeing”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Thông tin sách
{{Thông tin sách|name=Ways of Seeing|image=File:John-berger-the-library.jpg|author=John Berger|tác giả=John Berger|cover_artist=[[René Magritte]]|country=U.K.|quốc gia=U.K.|language=Tiếng Anh|ngôn ngữ=Tiếng Anh|subject=Hội họa, Kiến trúc, Nhiếp ảnh|publisher=[[Penguin]]|nhà xuất bản=[[Penguin]]|pub_date=1972|pages=166|isbn=0-14-013515-4|ISBN=0-14-013515-4|oclc=23135054}}
| name = Ways of Seeing
'''''Ways of Seeing''''' (tạm dịch: ''Những Cách Thấy'') là [[Chương trình truyền hình|series truyền hình]] 4 tập, mỗi tập phim khoảng 30 phút, được xây dựng chủ yếu bởi tác giả John Berger và nhà sản xuất Mike Dibb. Series lên sóng [[BBC]] lần đầu vào tháng 1 năm 1972 và sau đó được chuyển thể thành cuốn sách cùng tên cũng trong năm này.
| image = John-berger-the-library.jpg
| author = John Berger
| cover_artist = [[René Magritte]]
| country = Anh Quốc
| language = Tiếng Anh
| subject = Hội họa, Kiến trúc, Nhiếp ảnh
| publisher = [[Penguin Books]]
| pub_date = 1972
| pages = 166
| isbn = 0-14-013515-4
| oclc = 23135054
}}
'''''Ways of Seeing''''' (tạm dịch: ''Những Cáchcách Thấythấy'') là [[Chương trình truyền hình|series truyền hình]] 4 tập, mỗi tập phim khoảng 30 phút, được xây dựng chủ yếu bởi tác giả John Berger và nhà sản xuất Mike Dibb. Series lên sóng [[BBC]] lần đầu vào tháng 1 năm 1972 và sau đó được chuyển thể thành cuốn sách cùng tên cũng trong năm này.
 
Thông qua việc đưa ra chất vấn về các giả định ngầm ẩn trong những [[Nghệ thuật thị giác|hình ảnh thị giác]], series ''Những Cách Thấy'' được xem như sự đáp trả lại series ''Civilisation'' (tạm dịch: ''Nền Văn Minh'') - đề xuất quan điểm truyền thống về hệ quy chuẩn của nghệ thuật và văn hóa phương Tây, và series cùng với sách phê bình văn hóa thẩm mỹ truyền thống phương Tây - của Kenneth Clark.  
 
==Sách tham khảo==
* Fuery, Patrick; Fuery, Kelli (2003). ''Visual Cultures and Critical Theory''. London: Hodder Arnold Publications. <nowiki>ISBN 978-0-340-80748-4</nowiki>. OCLC 52056670. 
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
 
== Liên kết ngoài ==
* Bruck, Jan; Docker, John (1989). “Puritanic Relationalism: John Berger's Ways of Seeing and Media and Culture Studies”. ''Continuum: The Australian Journal of Media & Culture.'' (2): 77–95.
* Chandler, Daniel (30 tháng 6 năm 1998). “Notes on 'The Gaze': John Berger's Ways of Seeing”. Aberystwyth: University of Wales.
<div class="cx-template-editor-source-container" lang="en" dir="ltr" style="display: none;"><div class="cx-template-editor-source"><div class="cx-template-editor-title" title="Formats a citation to a website using the provided information such as URL and title. Used only for sources that are not correctly described by the specific citation templates for books, journals, news sources, etc.">Cite web</div><div class="cx-template-editor-param" style=""><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span><span data-key="url" title="The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type &quot;http://...&quot; or maybe even the  protocol relative scheme &quot;//...&quot;" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="url" style="position: relative;"><nowiki>http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/gaze/</nowiki></div></div><div class="cx-template-editor-param" style=""><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title</span><span data-key="title" title="The title of the source page on the website; will display with quotation marks added. Usually found at the top of you web browser. Not the name of the website." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="title" style="position: relative;">Notes on 'The Gaze': John Berger's ''Ways of Seeing''</div></div><div class="cx-template-editor-param" style=""><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span><span data-key="last" title="The surname of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="last" style="position: relative;">Chandler</div></div><div class="cx-template-editor-param" style=""><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span><span data-key="first" title="Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="first" style="position: relative;">Daniel</div></div><div class="cx-template-editor-param" style=""><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span><span data-key="date" title="Full date when the source was published; if unknown, use access-date instead; do not wikilink" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="date" style="position: relative;">ngày 30 tháng 6 năm 1998</div></div><div class="cx-template-editor-param" style=""><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span><span data-key="publisher" title="Name of the publisher; may be wikilinked. Having both 'Publisher' and 'Website' is redundant in most cases. " class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="publisher" style="position: relative;">University of Wales</div></div><div class="cx-template-editor-param" style=""><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="location" class="cx-template-editor-param-key">Location of publication</span><span data-key="location" title="Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="location" style="position: relative;">Aberystwyth</div></div><div class="cx-template-editor-param" style=""><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="access-date" class="cx-template-editor-param-key">URL access date</span><span data-key="access-date" title="The full date when the original URL was accessed; do not wikilink" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="access-date" style="position: relative;">2016-04-22</div></div></div></div><div class="cx-template-editor-source-container" lang="en" dir="ltr" style="display: none;"><div class="cx-template-editor-source"><div class="cx-template-editor-title" title="Formats a citation to a website using the provided information such as URL and title. Used only for sources that are not correctly described by the specific citation templates for books, journals, news sources, etc.">Cite web</div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span><span data-key="url" title="The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type &quot;http://...&quot; or maybe even the  protocol relative scheme &quot;//...&quot;" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="url" style="position: relative;"><nowiki>http://visual-memory.co.uk/daniel/Documents/gaze/</nowiki></div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title</span><span data-key="title" title="The title of the source page on the website; will display with quotation marks added. Usually found at the top of you web browser. Not the name of the website." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="title" style="position: relative;">Notes on 'The Gaze': John Berger's ''Ways of Seeing''</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="last" class="cx-template-editor-param-key">Last name</span><span data-key="last" title="The surname of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="last" style="position: relative;">Chandler</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="first" class="cx-template-editor-param-key">First name</span><span data-key="first" title="Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'authorlink'; can suffix with a numeral to add additional authors" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="first" style="position: relative;">Daniel</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="date" class="cx-template-editor-param-key">Source date</span><span data-key="date" title="Full date when the source was published; if unknown, use access-date instead; do not wikilink" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="date" style="position: relative;">ngày 30 tháng 6 năm 1998</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span><span data-key="publisher" title="Name of the publisher; may be wikilinked. Having both 'Publisher' and 'Website' is redundant in most cases. " class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="publisher" style="position: relative;">University of Wales</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="location" class="cx-template-editor-param-key">Location of publication</span><span data-key="location" title="Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="location" style="position: relative;">Aberystwyth</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="access-date" class="cx-template-editor-param-key">URL access date</span><span data-key="access-date" title="The full date when the original URL was accessed; do not wikilink" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="access-date" style="position: relative;">2016-04-22</div></div></div></div>
* Dillon, George (tháng 10 năm 2013). “Illustrations and Amplifications for John Berger's Ways of Seeing”. Seattle: University of Washington.
* Saxton Acker, John (biên tập). “John Berger [An extended quotation from an episode of Ways of Seeing]”. Flagstaff: Northern Arizona University.
<div class="cx-template-editor-source-container" lang="en" dir="ltr" style="display: none;"><div class="cx-template-editor-source"><div class="cx-template-editor-title" title="Formats a citation to a website using the provided information such as URL and title. Used only for sources that are not correctly described by the specific citation templates for books, journals, news sources, etc.">Cite web</div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span><span data-key="url" title="The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type &quot;http://...&quot; or maybe even the  protocol relative scheme &quot;//...&quot;" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="url" style="position: relative;"><nowiki>http://jan.ucc.nau.edu/~jsa3/hum355/readings/berger.htm</nowiki></div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title</span><span data-key="title" title="The title of the source page on the website; will display with quotation marks added. Usually found at the top of you web browser. Not the name of the website." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="title" style="position: relative;">John Berger [An extended quotation from an episode of ''Ways of Seeing'']</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="editor-last" class="cx-template-editor-param-key">Editor last name</span><span data-key="editor-last" title="The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="editor-last" style="position: relative;">Saxton Acker</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="editor-first" class="cx-template-editor-param-key">Editor first name</span><span data-key="editor-first" title="Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="editor-first" style="position: relative;">John</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span><span data-key="publisher" title="Name of the publisher; may be wikilinked. Having both 'Publisher' and 'Website' is redundant in most cases. " class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="publisher" style="position: relative;">Northern Arizona University</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="location" class="cx-template-editor-param-key">Location of publication</span><span data-key="location" title="Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="location" style="position: relative;">Flagstaff</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="access-date" class="cx-template-editor-param-key">URL access date</span><span data-key="access-date" title="The full date when the original URL was accessed; do not wikilink" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="access-date" style="position: relative;">2016-04-22</div></div></div></div><div class="cx-template-editor-source-container" lang="en" dir="ltr" style="display: none;"><div class="cx-template-editor-source"><div class="cx-template-editor-title" title="Formats a citation to a website using the provided information such as URL and title. Used only for sources that are not correctly described by the specific citation templates for books, journals, news sources, etc.">Cite web</div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="url" class="cx-template-editor-param-key">URL</span><span data-key="url" title="The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type &quot;http://...&quot; or maybe even the  protocol relative scheme &quot;//...&quot;" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="url" style="position: relative;"><nowiki>http://jan.ucc.nau.edu/~jsa3/hum355/readings/berger.htm</nowiki></div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="title" class="cx-template-editor-param-key">Title</span><span data-key="title" title="The title of the source page on the website; will display with quotation marks added. Usually found at the top of you web browser. Not the name of the website." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="title" style="position: relative;">John Berger [An extended quotation from an episode of ''Ways of Seeing'']</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="editor-last" class="cx-template-editor-param-key">Editor last name</span><span data-key="editor-last" title="The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors." class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="editor-last" style="position: relative;">Saxton Acker</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="editor-first" class="cx-template-editor-param-key">Editor first name</span><span data-key="editor-first" title="Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="editor-first" style="position: relative;">John</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="publisher" class="cx-template-editor-param-key">Publisher</span><span data-key="publisher" title="Name of the publisher; may be wikilinked. Having both 'Publisher' and 'Website' is redundant in most cases. " class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="publisher" style="position: relative;">Northern Arizona University</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="location" class="cx-template-editor-param-key">Location of publication</span><span data-key="location" title="Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="location" style="position: relative;">Flagstaff</div></div><div class="cx-template-editor-param"><div class="cx-template-editor-param-title"><span id="access-date" class="cx-template-editor-param-key">URL access date</span><span data-key="access-date" title="The full date when the original URL was accessed; do not wikilink" class="cx-template-editor-param-desc"></span></div><div class="cx-template-editor-param-value" data-key="access-date" style="position: relative;">2016-04-22</div></div></div></div>
 
[[Thể loại:Sách 1972]]