Bluetpp

Tham gia ngày 12 tháng 10 năm 2013
không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “Thành viên:Bluetpp” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (vô thời hạn)))
Không có tóm lược sửa đổi
|-
| {{User Wikipedian for|day=12|month=10|year=2013}}
| {{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Người tự đánh dấu tuần tra}}
| {{Thành viên sinh năm 1995}}
| {{Thành viên sử dụng Skype}}
|-
| {{Thành viên Hà Nội}}
| {{Thành viên:Prenn/Hộp thành viên/Tôn trọng bản quyềnthần}}
 
| {{Thành viên Khoa học}}
 
| {{Thành viên này là Nữ giới}}
| {{Thành viên Bạn có biết|510}}
|-
|{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Người tự đánh dấu tuần tra}}
|}
9.012

lần sửa đổi