Khác biệt giữa các bản “Định luật Charles”

không có tóm lược sửa đổi
'''Định luật Charles''' là một định luật quan trọng về các chất khí được sử dụng nhiều trong chương [[nhiệt động]] và [[hóa lý]] của ngành [[hoá học]]. Định luật lấy tên theo Jacques Charles được phát biểu như sau:
 
: là định luật nói về quá trình đẳng tích của một lượng khí lý tưởng
: ''Với [[mol|lượng]] khí n không đổi ở [[áp suất]] p không đổi thì tỉ số giữa [[thể tích]] V và [[nhiệt độ]] T không đổi hay thể tích và nhiệt độ tỉ lệ thuận trực tiếp với nhau''
 
Mối quan hệ [[tỷ lệ (toán học)#Tỷ lệ thuận|tỉ lệ thuận]] này có thể được viết là:
<br />
 
:<math>V \propto T</math>
hay
Người dùng vô danh