Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Phúc Miên Sạ”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Năm [[Minh Mạng]] thứ 21 ([[1840]]), vua cho đúc các con thú bằng [[vàng]] để ban thưởng cho các hoàng thân anh em, các hoàng tử công và hoàng tử chưa được phong tước. Hoàng tử Miên Sạ được ban cho một con [[tê giác]] bằng vàng nặng 5 lạng 7 [[đồng cân]]<ref>''Đại Nam thực lục'', tập 5, tr.696</ref>.
 
Năm [[Thiệu Trị]] thứ 6 ([[1846]]), tháng giêng, vua cho triệu các hoàng tử và hoàng đệ chưa được phong tước tất cả 10 người vào làm thơ ở điện Đông Các, trong đó có Miên Sạ<ref name=":3">''Đại Nam thực lục'', tập 6, tr.818</ref>. Hai hoàng đệ Miên Sạ và [[Nguyễn Phúc Miên Ngô|Miên Ngô]] đều không thi được, bị vua truyền chỉ quở mắng, còn [[Nguyễn Phúc Miên Thể|Miên Thể]] lại phạm [[húy]], bị phạt 2 năm lương<ref name=":3" />. Bảy người còn lại đều được trúng cách và được phong tước sau đó.
 
Năm [[Tự Đức]] thứ 3 ([[1850]]), tháng giêng, ông được phong làm '''Tĩnh Gia Quận công''' (靜嘉郡公)<ref>''Đại Nam thực lục'', tập 7, tr.155</ref>. Tháng 3 (âm lịch) cùng năm, thầy học của các hoàng thân là [[Võ Xuân Cẩn]], đồng thời là cha vợ của vua, dâng sớ nói: “''Các hoàng thân phần nhiều chỉ thích chơi đùa, không đến nghe giảng''”<ref name=":1" />. Vua sai [[phủ Tôn Nhân]] xét duyệt thì 4 hoàng thân là Miên Sạ, [[Nguyễn Phúc Hồng Y|Hồng Y]] (hoàng tử thứ tư của [[Thiệu Trị]]), [[Nguyễn Phúc Hồng Tố|Hồng Tố]] (hoàng tử thứ sáu của Thiệu Trị) và [[Nguyễn Phúc Hồng Truyền|Hồng Truyền]] (hoàng tử thứ 12 của Thiệu Trị) đều chỉ đến nghe giảng có 4 ngày, nên bị phạt lương 3 tháng<ref name=":1">''Đại Nam thực lục'', tập 7, tr.164</ref>. Một số hoàng thân khác cũng bị phạt lương vì việc này.