Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hộ Phòng”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Quyết định '''326-CP'''<ref name=CP326>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-326-CP-phan-vach-dia-gioi-huyen-va-thi-xa-tinh-Minh-Hai-vb57937t17.aspx Quyết định 326-CP năm 1979 phân vạch địa giới các huyện và thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> ngày [[29 tháng 12]] năm [[1978]] của Hội đồng Chính phủ phê chuẩn (về nguyên tắc) việc phân vạch địa giới hành chính huyện Giá Rai thuộc tỉnh Minh Hải, huyện Giá Rai có 31 xã, 3 thị trấn: trong đó, có thị trấn Hộ Phòng.-->
 
Theo Quyết định số '''142-CP'''<ref name=CP142>[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-142-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thi-tran-huyen-Gia-Rai-tinh-Minh-Hai/58012/noi-dung.aspx Quyết định 142-CP điều chỉnh địa giới xã, thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải]</ref> ngày [[04 tháng 04]] năm [[1979]] của [[Hội đồng Chính phủ]] điều chỉnh địa giới xã, thị trấn thuộc huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải: Thành lập thị trấn Hộ Phòng thuộc huyện Giá Rai.
 
Ngày [[24 tháng 12]] năm [[2001]], [[Chính phủ Việt Nam]] ban hành Nghị định số '''98/2001/NĐ-CP''', chia huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thành hai huyện [[Đông Hải, Bạc Liêu|Đông Hải]] và Giá Rai<ref name="nd982001">[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-98-2001-ND-CP-chia-huyen-Gia-Rai-tinh-Bac-Lieu-thanh-hai-huyen-Dong-Hai-va-Gia-Rai-vb7393t11.aspx Nghị định 98/2001/NĐ-CP về việc chia huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thành hai huyện Đông Hải và Giá Rai], Theo Nghị định Chính phủ Việt Nam.</ref>. Theo đó, thị trấn Hộ Phòng thuộc huyện Giá Rai.
 
Ngày [[2 tháng 8]] năm [[2013]], [[Bộ Xây dựng (Việt Nam)|Bộ Xây dựng]] ban hành quyết định công nhận đô thị Giá Rai - Hộ Phòng là [[[[Đô thị Việt Nam#Đô thị loại IV|đô thị loại IV]].
 
Ngày [[11 tháng 5]] năm [[2015]], [[Ủy ban Thường vụ Quốc hội]] ban hành Quyết định thành lập thị xã Giá Rai và thành lập các phường thuộc thị xã Giá Rai: Thành lập phường Hộ Phòng thuộc thị xã Giá Rai trên cơ sở toàn bộ 1.195,22 ha diện tích tự nhiên và 19.475 người của thị trấn Hộ Phòng.
43.071

lần sửa đổi