Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hộ Phòng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ngày [[24 tháng 12]] năm [[2001]], [[Chính phủ Việt Nam]] ban hành Nghị định số '''98/2001/NĐ-CP''', chia huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thành hai huyện [[Đông Hải, Bạc Liêu|Đông Hải]] và Giá Rai<ref name="nd982001">[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-98-2001-ND-CP-chia-huyen-Gia-Rai-tinh-Bac-Lieu-thanh-hai-huyen-Dong-Hai-va-Gia-Rai-vb7393t11.aspx Nghị định 98/2001/NĐ-CP về việc chia huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thành hai huyện Đông Hải và Giá Rai], Theo Nghị định Chính phủ Việt Nam.</ref>. Theo đó, thị trấn Hộ Phòng thuộc huyện Giá Rai.
 
Ngày [[2 tháng 8]] năm [[2013]], [[Bộ Xây dựng (Việt Nam)|Bộ Xây dựng]] ban hành quyết định công nhận đô thị Giá Rai - Hộ Phòng là [[[[Đô thị Việt Nam#Đô thị loại IV|đô thị loại IV]].
 
Ngày [[11 tháng 5]] năm [[2015]], [[Ủy ban Thường vụ Quốc hội]] ban hành Quyết định thành lập thị xã Giá Rai và thành lập các phường thuộc thị xã Giá Rai: Thành lập phường Hộ Phòng thuộc thị xã Giá Rai trên cơ sở toàn bộ 1.195,22 ha diện tích tự nhiên và 19.475 người của thị trấn Hộ Phòng.
43.070

lần sửa đổi