Khác biệt giữa các bản “Phong Thạnh A”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
==Lịch sử==
 
Ngày [[24 tháng 12]] năm [[2003]], [[Chính phủ Việt Nam]] ban hành Nghị định số '''166/2003/NĐ-CP''' về việc thành lập xã thuộc huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu<ref name="nd1662003">[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-166-2003-ND-CP-thanh-lap-xa-thuoc-huyen-Gia-Rai-tinh-Bac-Lieu-6262.aspx Nghị định 166/2003/NĐ-CP thành lập xã thuộc huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu], Theo Nghị định Chính phủ Việt Nam.</ref> theo đó, thành lập xã Phong Thạnh A thuộc huyện Giá Rai trên cơ sở 3.800 ha diện tích tự nhiên và 9.271 nhân khẩu của xã Phong Thạnh.
 
Ngày [[11 tháng 5]] năm [[2015]], [[Ủy ban Thường vụ Quốc hội]] ban hành Quyết định thành lập thị xã Giá Rai. Theo đó, xã Phong Thạnh A thuộc thị xã Giá Rai.
 
==Chú thích==
{{tham khảo|2}}