Khác biệt giữa các bản “Phước Long (thị trấn)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
==Lịch sử==
Ngày [[25 tháng 07]] năm [[1979]], [[Hội đồng Chính phủ]] ban hành Quyết định số '''275-CP'''<ref name=CP275>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-275-CP-dieu-chinh-dia-gioi-xa-thi-tran-tinh-Minh-Hai-vb60605t17.aspx Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> về việc điều chỉnh địa giới một số xã của huyện Phước Long thuộc tỉnh Minh Hải: Thành lập thị trấn huyện lỵ của huyện Phước Long lấy tên là thị trấn Phước Long.
 
==Hành chính==