Khác biệt giữa các bản “Bù Đốp”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| tên = Bù Đốp
| hình = Bù Đốp, Binh Phuoc, Vietnam.jpg
| ghi chú hình = Trụ sở UBND - HDND xã Tân Tiến
| vĩ độ = 11
| vĩ phút = 59