Khác biệt giữa các bản “Bù Đốp”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Ngày [[31 tháng 8]] năm [[1915]], [[Thống đốc Nam Kỳ]] ban hành Nghị định thành lập quận Bù Đốp thuộc tỉnh [[Thủ Dầu Một (tỉnh)|Thủ Dầu Một]].
 
Ngày [[7 tháng 5]] năm [[1926]], quận Bù Đốp bị sáp nhập vào quận [[Hớn Quản]], nhưng ngày 3 tháng 5 năm 1928 lại được lập lại, bao gồm cả quận Tường An bị giải thể.
 
Nhưng ngày [[3 tháng 5]] năm [[1928]], lại được lập lại, bao gồm cả quận Tường An bị giải thể.
 
Năm [[1938]], quận Bù Đốp có 1 tổng Phước Lễ với 6 làng người dân tộc thiểu số và 1 làng người Kinh.
 
Từ năm [[1956]], quận Bù Đốp thuộc tỉnh [[Phước Long (tỉnh)|Phước Long]]. Năm [[1961]], quận Bù Đốp được đổi tên là quận [[Bố Đức]], với 5 tổng, 5 xã, 22 ấp. Quận lỵ đặt tại xã Phước Lục, tổng Phước Lễ.
 
Năm [[1961]], quận Bù Đốp được đổi tên là quận [[Bố Đức]] với 5 tổng, 5 xã, 22 ấp. Quận lỵ đặt tại xã Phước Lục, tổng Phước Lễ.
 
Năm [[1976]], quận Bố Đức trở lại tên cũ là huyện Bù Đốp, thuộc tỉnh [[Sông Bé (tỉnh)|Sông Bé]].
 
Năm [[1976]], quận Bố Đức trở lại tên cũ là huyện Bù Đốp, thuộc tỉnh [[Sông Bé (tỉnh)|Sông Bé]]. Năm [[1977]], huyện Bù Đốp cùng với 2 huyện [[Phước Bình (định hướng)|Phước Bình]] và [[Bù Đăng]] nhập lại thành huyện Phước Long. Năm [[1996]] huyện Phước Long thuộc tỉnh Bình Phước mới được tái lập.
 
Theo Nghị định số '''17/2003/NĐ-CP''' ngày [[20 tháng 2]] năm [[2003]] của Chính phủ, huyện Bù Đốp được thành lập lại trên cơ sở tách một phần huyện Lộc Ninh. Trước đây huyện Lộc Ninh được thành lập trên cơ sở lấy một số xã của 2 huyện Phước Long và [[Bình Long (huyện)|Bình Long]] (1978).
 
Khi mới thành lập, huyện Bù Đốp có 5 xã: Hưng Phước, Tân Tiến, Tân Thành, Thanh Hòa, Thiện Hưng.